Tidligere

ANNIKA SIMONSSON & LARS-ERIK SVENSSON, SYNNØVE ØYEN & JOHN K. RAUSTEIN, IOMAKA OG STEIN ANDERSEN

SteinAndersenHund p strandweb

Åpning av fire separatutstillinger lørdag 3. mai kl 15:

Annika Simonsson & Lars-Erik Svensson: Man lurer på hvorfor er det så nødvendig at det må være pent (installasjon) Støttet av Kulturrådet.
Synnøve Øyen & John K. Raustein: Under forvandlingens lov (tekstil/diverse teknikker)
IOMAKA: Bare kom nærmere (objekt og installasjon)
Stein Andersen: Blått landskap (akvarell) på Kafé Nyt

ANNIKA SIMONSSON OG LARS-ERIK SVENSSON: Man lurer på hvorfor er det så nødvendig at det må være pent

Utstillingen springer ut fra ideen om å skape en barokk wunderkammer, et miljø man kjenner godt igjen men som byr på kaos og uorden. Her jobber de videre med tematikken i barokkens henfallenhet til overdrivelser. Objektene er dekonstruerte og har vokst sammen igjen til en stor gummipreget masse. Til en form som har mange kjente elementer, men som samtidig ser ut som det har boblet opp fra et hull i naturen.

Annika Simonsson (f. 1969) er utdannet ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, Kunstakademiet i Trondheim og Fria målarskolan i Halmstad. Simonsson stiller ut i Norge og internasjonalt, hun har deltatt i mange separat- og gruppeutstillinger og hun har mottatt en rekke stipend.

Lars-Erik Svensson (f. 1961) er utdannet ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, Kunstakademiet i Trondheim og Fria målarskolan i Halmstad. Svensson har mottatt en rekke stipend og deltatt i mange separat- og gruppeutstillinger i Norge og internasjonalt.

www.annikasimonsson.com

www.larseriksvensson.com

 

JOHN K. RAUSTEIN OG SYNNØVE ØYEN: Under forvandlingens lov

Synnøve Øyen og John K. Raustein begynte sitt nåværende samarbeid i 2009.

Sammen har de laget utstillinger på Ram Galleri, Oslo i 2011, Hå gamle prestegard, Rogaland 2012, House of  Foundation, Moss 2012, og Prosjektrom Carl Berner i Oslo. Sistnevnte vises frem til 18. mai 2014.

Øyen og Rausteins prosjekt handler om et samarbeid der de lager arbeider ut fra en felles tankegang, men med ulikt kunstnerisk uttrykk. Arbeidene som sådan vil både kontrastere og komplimentere hverandre. Fellesnevneren er måten å eksperimentere på, konstruksjonen av Prom, bruken av repetisjon, inspirasjon fra natur, hverdag og minner, og bruken av hverdagslige og ”trivielle” materialer som transformeres og dermed endrer blikkene til betrakteren overfor det man ser.

De har et felles kunstprosjekt som de kaller ØyStein, som skaper en kontrast, eller gjerne en forstyrrelse, i utstillingene. De skaper et felles kunstuttrykk, og ser på dette som en tredje selvstendig kunstner, da det oppstår helt andre ting enn hvis de hadde jobbet hver for seg. I utstillingen på ØKS har ØyStein blitt gitt kuratoransvaret og hatt frie tøyler innenfor denne rollen. Publikum møter et nyprodusert arbeid av ØyStein allerede i det de trer inn i rommet på ØKS, i det stedsspesifikke arbeidet ”Under forvandlingens lov,” som består av høy terskel, urverk, lydverk og gardin.

Til sin utstilling på ØKS har Øyen og Raustein hentet inspirasjon fra en film de ikke har sett, ”Under forvandlingens lov,” som er en norsk stumfilm fra 1911. Utstillingen viser nyproduserte arbeider som kretser rundt tolkninger av interiører og hverdagsobjekter, og materialene er hentet fra den hjemlige sfære, og med bruk av ready mades.  Kunstnerne leker med begrepene høykultur - lavkultur, med kuratorrollen, og utfordrer sin egen smak og estetikk både i verkene som er utstilt, og måten utstillingen er montert på - inspirert av ulike utstillingssjangere som kollektivutstilling, salongutstilling, stipendutstilling, og romlig installasjon.

Synnøve Øyen (født 1974) og John K. Raustein (født 1972) er begge utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling for tekstil, i årene 1995 – 2001. De har hatt flere separatutstillinger og deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger i inn- og utland.

www.johnkraustein.com

www.synnoveoyen.com

 

IOMAKA: Bare kom nærmere

IOMAKA består av Ingrunn Oddny Myrland og Ann Kristin Aas. Duoen jobber med objekter
og rominstallasjon. De bearbeider og iscenesetter materialer og gjenstander med utgangspunkt i det tematiske, taktile og assosiative potensialet. De jobber individuelt med hver sine arbeider, men tar utgangspunkt i en felles tematikk. Arbeidene tar for seg betraktninger over begrepene minner og portretter.

Ingrunn Oddny Myrland’s arbeider viser abstrakte fremstillinger av sanseopplevelser, som blant annet visualiseringen av en lyd og en lukt. Ann Kristin Aas’s arbeider belyser på ulike måter det forgjengelige; forandringer over tid, fravær av aktivitet og om hvordan forholdet til døden er og har forandret seg. Det handler om historiefortelling; - å skape opplevelser av å gjenkjenne noe, som en erindring, en lagret erfaring. De jakter på det tvetydige, som følelsen av noe vakkert og samtidig ubehagelig.

Ingrunn Oddny Myrland (f. 1976) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, Estonian Art Akademy, Tallin, Estonia, Kunsthøgskolen i Oslo og Høgskolen i Oslo. Myrland stiller ut i Norge og internasjonalt, hun har deltatt i mange separat- og gruppeutstillinger og hun har mottatt flere stipend. Medlem av NBK, NTK, BKO.

Ann Kristin Aas (f. 1976) er utdannet ved Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Oslo. Aas har mottatt flere stipend og deltatt i mange separat- og gruppeutstillinger i Norge og internasjonalt.
Medlem av NK, NBF.

www.nurgni.no

www.annkristinaas.no

 

Kafé Nyt: STEIN ANDERSEN: Blått landskap

Akvarellmaleriet har etterhvert blitt Stein Andersens medium. Han jobber bevisst med å utvikle teknikk og formale virkemidler for å oppnå et visuelt uttrykk han kan stå for. Et stilisert naturalistisk bilde hvor fargene, til dels sterke, kan beskrive både landskap og mennesker, sammen eller hver for seg.

Stein Andersen er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens lærerhøgskole. Andersen stiller ut i Norge og Norden, han har deltatt i flere separat- og gruppeutstillinger og har mottatt flere stipend.

www.galleriakvarellen.wordpress.com

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00