Tidligere

MARIT ROLAND / HELLE SILJEHOLM

Årets siste periode vies to separatutstillinger, der kunstnerne Marit Roland og Helle Siljeholm tildeles hver sin etasje. Tross ung alder, har de begge gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt, men på hvert sitt felt.

Marit Roland (f. 1981) fremskaper større installasjoner av hvite store papirruller. Installasjonene, som hun i flere år har gitt tittelen Paper Drawings, vokser seg ut av vegger og rom, fra tak og gulv. De er massive og ambisiøse, men kan også fremtre i mindre, mer kontrollerte former som skulpturer. I møte med verkene frembringes assosiasjoner til både landskap og natur, men også papirets mer formale karakter fremtrer, med lys, skygge, form og stofflighet. Roland arbeidet i studietiden med mer tradisjonell tegning, men det var først da hun oppdaget det blanke papirets sprengkraft at hun følte det kunstneriske arbeidet fant rett form. Selv omtaler hun metoden som å tegne med papir, og inviterer med dette publikum til selv å bevege seg inn i arbeidene, som vitner om en omfattende fysisk anstrengelse ukene før utstillingsåpning.

Helle Siljeholm (f. 1981) er utdannet danser og kunstner, og virker i dag med en fot i hvert felt. Hennes dansekarriere startet i 2003 med både nasjonale og internasjonale produksjoner, men Siljeholm ønsket å utvide sitt visuelle og konseptuelle språk, og gikk i 2016 ut fra Kunstakademiet med master i billedkunst. Hennes interessefelt er bredt, men en fellesnevner for prosjektene er at de undersøker ulike, og mulige, sammenkoblinger mellom det kunstneriske, det politiske og det sosiale. Aspekter som tid, tidsbruk, fantasi og fremtid står sentralt. Hva påvirker oss? Hvordan opplever vi verden? Hvilket samspill er vi en del av? Gjennom bruk av eget eller andres arkivmateriale, samt metoder som intervju, deltagende observasjon og studier av lokasjon finner vi Siljeholm som en prosessuell kunstner. Mer enn å fokusere på en type materialitet eller uttrykk, velger hun hva som egner seg til det enkelte konkrete prosjektet, og undersøker hvordan ulike materialiteter kan eksistere sammen i tid og rom som kunstnerisk og koreografisk praksis.

Tross ulike uttrykk tangerer Roland og Siljeholm hverandre i det romlige og det stedsspesifikke, der visningsrommet legger premissene for utformingen av utstillingen, og der kunsten ofte bygges opp på stedet. Ser vi til Akershus Kunstsenters overordnende tema for året 2018, som er navigasjon, kan vi også driste oss til å si at de to kunstnerne forenes i møtet om å ha valgt visuell kunst som sin uttrykksform for å si noe om det å være menneske i dag.

Utstillingene er kuratert av Rikke Komissar.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00