Tidligere

Kristin Sterdal. Space Debris 200 x 260 cm. Foto KS

Kristin Sæterdal, Arne Rygvold og Jone Skjendsvold

Kristin Sæterdal (1963) er kjent for sine vevde billedtepper som tematiserer menneskets forhold til teknologi. Hun lar seg inspirere av populærkultur og science fiction, og gjengir ofte dystopiske landskap, eksplosjoner eller kontrollrom. Utstillingen i Kunstbankens store sal, består i hovedsak av nyprodusert billedvev med teknologi og overvåkingssamfunn som tema. Det siste året har arbeidene tatt en ny retning hvor objekter som for eksempel dataskjermer kombineres med vev. Arbeidene konstrueres møysommelig og kronologisk ved at én og en tråd legges inn i veven for hånd. Slik oppstår det en spenning mellom den flere tusen år gamle vevteknikken og det fremtidsfabulerende innholdet. I Space Debris har Kristin Sæterdal vært opptatt av forsøpling av verdensrommet. Romsøppel er avfall og utrangerte eller mistede gjenstander fra menneskelig virksomhet i verdensrommet, det meste svever i bane rundt jorda.
Kristin Sæterdal bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet som arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen og som billedvever ved Høyskolen for Oslo og Akershus. Hun har fått stor anerkjennelse for tekstilene sine og er innkjøpt til Nasjonalmuseet i Oslo og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.

Jone Skjensvold (1967) bor og arbeider på Stad, et av Norges mest værharde steder helt ytterst i havgapet. Der finner han inspirasjon i naturen som omgir ham; fra himmelens lysskiftninger til fargekombinasjonene som oppstår i ørsmå detaljer. I Kunstbanken viser han to maleriserier. Portraits of the Sun avbilder atmosfærisk lys og variasjoner over fargespekteret. De er studier av ulike graderinger som oppstår når to farger møter hverandre på himmelen. Simple Rules utforsker virkemidlene rom, overlapping og transparens når to farger møtes på lerretet. Kunstneren er opptatt av den nøyaktige fargeblandingen og fargenes relasjoner. Han ønsker at sammensetningene av fargeflater mot bakgrunn og deres innbyrdes proporsjoner og intensitet skal oppleves som en helhetlig og harmonisk klang.
Jone Skjensvold er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo. Han har blant annet stilt ut på Galleri LNM og Tegnerforbundet i Oslo.

Arne Rygvold (1955) lager særegne og vakre skulpturer i tre. Han utnytter treets mange uttrykksmuligheter som dets stofflighet, hardhet og mykhet og bearbeider treflaten til riflede, glatte, åpne eller lukkete geometriske former. Skulpturer blir montert på veggen eller henger fra taket. Dette gir en annerledes opplevelse enn skulpturer som er plassert på gulvet. Han benytter en intuitiv tilnærming når han former de arkitektoniske objektene, og forsøker å få dem til å vokse ut av veggen. Skulpturene gir fysiske eller psykiske romlige opplevelser, og kan leses som arkitektoniske objekter, som visuelt omformede minner eller tredimensjonal poesi. Rygvold er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi og har blant annet stilt ut ved Haugesund Kunstforening og Skogmuseet på Elverum. Han er bosatt i Blaker og opprinnelig fra Steinkjer.

 

 

 

mandagStengt
tirsdag11:00-16:00
onsdag11:00-16:00
torsdag11:00-16:00
fredag11:00-16:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00