Terje Abusdal og Sissel Mutale Berg

Tidligere

TERJE ABUSDAL OG SISSEL MUTALE BERG

Mitt innlegg 5 570x3701

Med utstillingene ønsker Kunstbanken å vekke interesse og nysgjerrighet for sørsamiske og skogfinske kulturer som begge er representert i Innlandet.

Terje Abusdal (f. 1978) er utdannet billedkunstner og fotograf og arbeider i skjæringsfeltet mellom fakta og fiksjon. I utstillingen Slash & Burn tar han utgangspunkt i den skogfinske naturforståelsen og spesielt de sjamanistiske og mystiske sidene av den. Skogfinnene drev svedjebruk, hvor de hogg ned og brente skog og sådde deretter i asken, dette heter på engelsk slash and burn, derav tittelen. Fotografiene skildrer også hva det vil si å være skogfinne i dag, fire hundre år og dermed tolv generasjoner etter at de finske innvandrerne bosatte seg. I vår tid har det opprinnelige levesettet for lengst forsvunnet og ingen snakker lenger det finske språket. Like fullt føler flere og flere en tilhørighet til kulturen.

Fotografiene i utstillinga vises sammen med autentiske skogfinske neverarbeider, samlet inn og bevart av Norsk Skogfinsk Museum. Teknikken ble brukt til å lage sko, kurver og andre bruksgjenstander, mest til egen husholdning, men antagelig noe også for salg. I forbindelse med utstilling i Kunstbanken vil vi også låne inn andre gjenstander og lydopptak fra museet. Slash & Burn er produsert av Kunstbanken i samarbeid med kunstneren og fotografen Terje Abusdal, Norsk skogmuseum og Norsk Skogfinsk Museum.

Sissel Mutale Bergh (f. 1974) er billedkunstner med sør-samisk bakgrunn, bosatt i Trondheim. Hun har også studert i Durban i Sør-Afrika og vært bosatt i Zambia. I Kunstbanken viser hun Dalvedh som består av et videoessay, tegninger, foto og skulptur.

Den halvtimes lange videoen er et samarbeid mellom Frode Fjellheim og Bergh, hvor Fjellheim har ansvar for lydsporene. Dalvedh betyr at noe som har vært borte eller gjemt kommer til syne, og det er kunnskapen om den sørsamiske kulturen som har vært skjult for oss etter at den norske nasjonalstaten besluttet å undertrykke minoritetskulturene på slutten av 1800-tallet. Filmen er rytmisk oppbygd og sekvensene er dels overlappende, dels parallelle. Bergh vever forskjellig historiske tekster, arkivalier, bilder og vitnesbyrd sammen til en spennende fortelling. Filmen viser også at motstanden mot å anerkjenne sporene av samiske boplasser, stedsnavn og språk i Sør-Norge langt fra er et overstått kapittel. Fjellheims remix av Marja Mortenssons vakre joik Delvieh, fletter sammen verkets forskjellige deler. Mortensson er oppvokst i den sørsamiske kulturen i Engerdal.

Skulpturen, fotoene og tegningene omhandler familien Nursfjell og hvordan de ble fordrevet fra Namos på begynnelsen av 1900-tallet. En av tegningene er Jakob Nursfjells kart over hans eiendommer og bruk av landskapet. Fotoene viser medlemmer av familien inne i ei gamme. Sissel Berghs skulptur er hennes frie versjon av ei samisk oppbevaringsbu eller njalle som det heter på sørsamisk.

mandagStengt
tirsdag11:00-16:00
onsdag11:00-16:00
torsdag11:00-16:00
fredag11:00-16:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00