Apichaya Wanthiang & Cristian Stefanescu

Tidligere

31 BUILDINGS

31 buildingsexh image kopi

At a distance a lone building.

Behind it a strong mid day sun. 
Walking, wading through the tall grass, one foot in front of the other. 
Although closer and bigger, it remains impenetrable. 

The facade opaque and flat. 
Upon entering the space unfolds into multiple rooms. 
A staircase, barely attached to sloping walls, winds and dwindles upwards in odd directions. 

Above and below glimpses of hollow chambers.
Crouching through a small doorway as massive beams hover overhead. 

Silence.

Windows sit high. The sky pours in.

Fysiske rom er en type språk, og i likhet med skriftspråk, danner det mening. På samme måte som vi bruker bokstaver, ord og setninger til å forme dialog og historier, bruker vi forskjellige materialer og komponenter som vegger, vinduer og trapper til å konstruere rom og bygninger. Ettersom rommene vi ferdes i til daglig gradvis blir gjort til varer, standardisert og regulert, leder dette til en mer ensrettet måte å oppleve, bebo og tenke omkring omgivelsene våre.

Utstillingen synliggjør det romlige mangfoldet som er gjemt, utilgjengelig og fjernet for oss i hverdagen. Dette fører en ofte til miljøer i periferien, på skyggesiden og i overflødige områder. Ute av syn, ute av bruk og ute av sinn. Et ekstrakt fra disse miljøene er gjenskapt i utstillingsrommet på Hordaland kunstsenter i 1:1 skala. En konstellasjon av rom er brakt sammen, lagvis, i en sirkulær innvendig-utvendig-bevegelse. Veggene heller, rommene forøkes og åpninger avslører et nytt romlig narrativ.

Kunstneren Apichaya Wanthiang og arkitekten Cristian Stefanescu har siden 2013 samarbeidet om en rekke prosjekter. De har konstruert miljøer og laget altomfattende installasjoner som åpner opp for et bredt spekter av sanselige og romlige opplevelser vi ofte går glipp av til daglig. Tilnærmingen deres henger sammen med troen på at omgivelsene vi bor i spiller en kritisk rolle for hvordan vi skaper vårt samfunn og hvordan vi bygger. Særlig fokus har de på landskapene vi vokser opp og lever i; materialene og teksturen, atmosfæren og værforholdene; fortellingene vi deler og hvordan vi velger å (gjen)fortelle dem. Gjennom sitt samarbeid leter de etter måter å skape forståelse rundt bevisste og ubevisste væremåter som kan være destruktive for vår evne til å reflektere eller relatere til hverandre og våre omgivelser.


--
Apichaya Wanthiang (f. 1987) er en thailandsk/belgisk kunstner basert i Oslo. Hun har omfattende utstillingsvirksomhet med utstillinger blant annet i Belgia, Russland og har stilt ut flere steder nasjonalt. Wanthiang er lærer ved Kunstakademiet i Trondheim.

Cristian Stefanescu (f.1984) er en rumensk/kanadisk arkitekt basert i Bergen. Han driver sin egen prisvinnende kunst- og arkitektpraksis a-works og er lærer ved Bergen Arkitekthøgskole.

31 buildings er oppfølgeren til Concrete is Stranger than Fiction, en prosessbasert utstilling av Wanthiang og Stefanescu, vist på Hordaland kunstsenter i perioden 12. - 28. mai 2017.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.