Kristin Austreid, Ingrid Furre, Jason-Hendrik Hansma, Audun Mortensen, Rosalie Schweiker, Femke de Vries og Inger Wold Lund

Tidligere

AN ARCHIPELAGO MIXTAPE

4y6NT6eHZ

En sommerspilleliste: Archipelago tar form av en lyttestasjon for en hørbar utstilling. Du kan høre på verkene i utstillingsrommet, eller laste dem ned til smarttelefon eller laptop.

Sporene på denne mixtapen er nye verk laget på bestilling av syv kunstnere og skribenter: Kristin Austreid, Ingrid Furre, Jason-Hendrik Hansma, Audun Mortensen, Rosalie Schweiker, Femke de Vries, og Inger Wold Lund. De ulike egenskapene og interessene i hvert verk utgjør en variert samling med nennsomt tilvirkede lydspor, utdrag fra et studium i bekledningsbeskrivelser, ulike dikt, et feltopptak fra en nylig oppdaget by i den kambodsjanske jungelen, en sang mot sexisme, og fem erotiske historier.

 

Vel bekomme!

 

Nettsiden går live på åpningsdagen, fredag 24. juni:

http://mixtape.archipelago.space


An Archipelago Mixtape er kuratert av Mathijs van Geest, og har blitt til med støtte fra Bergen Kommune og Norsk Kulturråd. 

 

---

 

Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.

Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer»

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-18:00
torsdag12:00-18:00
fredag12:00-18:00
lørdag12:00-18:00
søndag12:00-18:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.