Museum of Museum

Tidligere

ARCHIPELAGO: SLOWLY, SURELY

NkPzp8t b

Ikke helt på jorda, ikke helt svevende, sakte, sikkert, presenterer Museum of Museum – på tå hev – sin samling.

Fredag 13. mai kl. 18:00: Kunstnerpresentasjon

Utstillingsåpning fra kl. 19:00

Gjennom en særegen og diskret opplevelse av omgivelsene, er alt sammen i bevegelse; hver dag vil et nytt kunstverk fra Museum of Museums egen samling vises frem, og de besøkende inviteres til å bevege seg gjennom det teppekledte landskapet. Museum of Museum stiller på freidig vis spørsmål ved museet, hvordan det konserverer og stiller ut den håndgripelige og uhåndgripelige arven fra menneskeheten, museets miljø, hvordan det kommuniserer, hvordan det presenterer ting og kunst. Fra en besøkendes synspunkt samler Museum of Museum på alt som kommer fra museer – alt som representerer museet. 

Sakte, sikkert, presenterer Museum of Museum et lite utvalg av sine skatter i en teksturert situasjon. 

 

http://museumofmuseum.com

 

 

Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.

Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-18:00
torsdag12:00-18:00
fredag12:00-18:00
lørdag12:00-18:00
søndag12:00-18:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.