Jacob Alrø

Tidligere

ARCHIPELAGO: THREADS AND TRACES

r1A9XqF

Jacob Alrø er første utstiller i vårt visningsrom Archipelago denne høsten.

Det er enkelt å forestille seg paradokset ved en oppdagelsesreisende som tross sin urokkelighet måtte se seg grundig overmannet i forsøket på å måle havets dybde. Etter å ha senket loddlinen 750 meter ned i vannet uten kontakt, beordret han at den skulle dras opp, og erklærte havet for umålbart. Det ble fullstendig tydelig at verktøyene hans ikke kunne hamle opp med havets skala og rekkevidde.

Etter hvert som teknologien avanserte inn i nye århundrer, ble nye og bedre metoder for å måle opp klodens terreng tatt i bruk – fra lengre loddliner til ekko- og sonarteknologi, til satelittbilder og undervannsfartøy utstyrt med GPS. Men selv om menneskeheten nå har sammenstilt omfattende mengder av data til kart, diagrammer og digitale modeller, vil omfanget av verden – de hydrauliske, topografiske, geologiske og biologiske systemene som utgjør klodens overflate – kanskje aldri noen gang kunne begripes i sin helhet.

 

 

Jacob Alrø (København, 1984) ble uteksaminert fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen i 2013, og er for tiden i sitt avsluttende år ved masterprogrammet i kunst ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Gjennom maleri, skulptur og installasjonsarbeider beskjeftiger han seg med en prosess- og mediumsorientert praksis. Med historiske og teknologiske referanser og samtidens muligheter i mente, defineres Jacob Alrøs arbeider av materiell sensibilitet og romlig pragmatisme. 

Alrøs seneste utstillinger inkluderer “echo” ved Q, København, “Group 14” ved Gallery SE, Bergen og “Unge inviterte” ved Galleri LNM, Oslo.

 

--

Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.

Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

 

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-18:00
torsdag12:00-18:00
fredag12:00-18:00
lørdag12:00-18:00
søndag12:00-18:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.