Sarah Browne, Juliana Cerqueira Leite / Zoë Claire Miller, Feminist Health Care Research Group (Julia Bonn og Inga Zimprich), Joscelyn Gardner, Paula Pin / BioTransLab

Tidligere

BERGEN ASSEMBLY 2019: ACTUALLY, THE DEAD ARE NOT DEAD

Phytogyne Garden

Sick and Desiring er Nora Heidorns kuratoriske bidrag til Bergen Assembly 2019.

Sick and Desiring er et pågående kuratorisk prosjekt som stiller spørsmålet: Hvordan kan vi politisere sykdom og organisere oss rundt felles sårbarheter slik at kroppen kan leves som et rom for motstand?

Prosjektet omfatter en utstilling, workshoper og filmvisninger. Diskursive,forskningsbaserte og aktivistiske praksiser avdekker og kullkaster historiske og nåtidige mønstre av medikalisering og patologisering av kjønnede og radikaliserte kropper. Sammen med publikum skal prosjektet undersøke og problematisere de komplekse måtene ulike former for makt utøves på for å påvirke helse, seksuell og sosial reproduksjon så vel som kroppslig autonomi og verdighet.

Sick and Desiring er satt opp mot en nåtidskultur som fetisjerer forestillinger om helse og velvære når disse tjener en stadig økende produktivitet. Dette livsstilsfenomenet kontres av en innskrenkning av velferd- og omsorgstiltak i sammenhenger som påvirkes av nyliberale politiske forestillinger og innstrammingstiltak. Ved å trekke veksler på aktivisme, historier om radikal helsehjelp og feministiske gruppearbeidsteknikker dyrker bidragsyterne frem praksiser for egenomsorg og kollektiv omsorg, og tar tilbake medisinske og farmasøytiske kunnskaper som har blitt profesjonalisert og måles i kroner og øre, bryter ned avstanden mellom økologi og menneskers liv og fremmer et inntrengende krav om selvbestemmelse og handlekraft.

Sarah Browne, Juliana Cerqueira Leite / Zoë Claire Miller, Feminist Health Care Research Group (Julia Bonn og Inga Zimprich), Joscelyn GardnerPaula Pin / BioTransLab

Sick and Desiring er Nora Heidorns kuratoriske bidrag til Bergen Assembly 2019.

-
Relatert program

Fredag 6. september, kl. 19:15–20:30
Sarah Browne, The Shambles of Science, 2019
Premierevisning av filmen, etterfulgt av en samtale mellom Sarah Browne, Nora Heidorn og Iris Dressler
Belgin

Sarah Brownes nye film The Shambles of Science, der både mennesker og hunder opptrer i hovedrollene, knytter sammen to historiske hendelser: da de svenske fysiologistudentene Lizzie Af Hageby og Leisa Schartau deltok i demonstrasjoner i protest mot dyreforsøk i London, og den samtidige tvangsmatingen av suffragetter i Holloway fengsel. Sentralt i filmen er måten kroppene til både hundene og kvinnene ble fremstilt på i datidens media – liggende utstrakt uten å gi lyd fra seg enten de ble utsatt for illegale eksperimenter eller gjorde motstand mot offentlig sanksjonert «omsorg» i fengselssystemet.

--
Bergen Assembly 2019, med tittelen Actually, the Dead Are Not Dead, omfatter en utstilling og en serie med arrangementer som finner sted på ulike visningssteder i Bergen. Prosjektet er en fordypelse i «liv», med en forståelse av liv som overskrider det binære forholdet mellom for eksempel liv og død, natur og kultur, menneske og dyr, subjekt og objekt, frisk og syk, fortid og fremtid. Les mer på www.bergenassembly.no

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.