Ane Hjort Guttu og Sveinung R. Unneland

Tidligere

GHOST IN THE MACHINE

i samarbeid med Susanna Antonsson, Dan Brown, Mari Kvien Brunvoll, Matias Grøttum, Vilde Jensen, Lotte Konow-Lund, Sara Bo Lindberg, Terje Nicolaisen, Maik Riebort, Sarah S., Fergus Tibbs, Marie Vallestad, Katrine Østergaard, Fatou Åsbakk

 

- Da skolen flyttet til dette bygget, så ville gårdeier at vi skulle ha en kafé og ikke et felleskjøkken. Det ble til og med forbudt å lage mat inne på skolen, på grunn av brannforskrifter. Men i og med denne kaféen så blir vi gjort til kunder, og ikke til handlende subjekter. Det er uakseptabelt.

(fra Manifest, 2020)

Høyere utdanning i Norden er i fundamental endring, arkitektonisk, strukturelt og digitalt. Først og fremst er den preget av en stadig sterkere grad av kontroll, både av studenter og ansatte. Dette gjelder også kunstutdanningen. Den tradisjonelle og kanskje romantiske forestillingen om kunstakademiet som en selvstendig og fri institusjon, med store studioplasser tilpasset og preget av studentene selv, eksisterer ikke lenger i praksis. Kunstakademiene er blitt til avdelinger innenfor store universiteter og høyskoler. Og alle de fire kunstakademiene i Norge – i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø – har blitt flyttet til nye eller nytilpassede bygg. Disse byggene karakteriseres av store, transparente fellesarealer framfor skjermede, egne arbeidsplasser, og gjør at studentene stadig «ser og blir sett» mens de jobber. 

I Ane Hjort Guttus nye film Manifest introduseres vi til en gruppe studenter og ansatte fra nettopp en slik institusjon, som reagerer mot den nye kunstskolemodellen. Som selvorganisert undergrunnsplattform konstruerer denne gruppen nye løsninger – både fysiske, administrative og ideologiske – med mål om å hamle opp med omgivelsene og systemet som har blitt tvunget på dem.

Å skape rom for konsentrasjon i det åpne kontorlandskapet, å reetablere økonomisk uavhengighet i stedet for å ta på seg rollen som forbruker, og å distribuere egenlagde verktøy for å åpne vinduer og dører er blant oppdragene som inngår i manifestet de sammen har utformet. 

I sentrum av gruppens undergrunnsaktivitet konstrueres et kjøkken som på snedig vis er skjult for ledelsen inne i en flyttbar gallerivegg. Det å ha mulighet til å lage sin egen mat, dele et måltid og sosialisere rundt en middag er, slik studentene ser det, helt avgjørende både for arbeidsforholdene og for fellesskapet. 

Ghost in the Machine er en utstilling og et eventprogram. Prosjektet tar for seg et paradigmeskifte i kunstutdanningen, samtidig bærer det med seg overbevisningen om at kunst skal kunne tilby et eget, autonomt rom. Kan vi i dag forestille oss en kunstutdanning og kunstnerisk praksis styrt av egne regler og med en egen logikk, forskjellig fra den som preger ”verden utenfor”? Et sted hvor noe annet er mulig?

I utstillingen på Hordaland kunstsenter vises filmen Manifest for første gang sammen med et mobilt, studentbygget kjøkken hentet fra Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. I løpet av utstillingsperioden kommer en omfattende serie av arrangementer  til å finne sted i og rundt dette kjøkkenet, blant annet ulike verksteder og et seminar. 


——


Ane Hjort Guttu (f. 1971) er billedkunstner basert i Oslo. I senere år har hun hovedsakelig arbeidet med film og video, fra undersøkende dokumentar til poetisk fiksjon. Ane Hjort Guttu er også aktiv som skribent og kurator, og hun er professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet.

Sveinung R. Unneland (f. 1981) bor og arbeider i Bergen. Arbeidene hans består oftest av maleri og skulptur satt sammen i installasjoner. Han har organisert en rekke gruppeutstillinger og har jobbet som scenograf i ulike teaterproduksjoner. Rudjord Unneland arbeidet som høyskolelektor i perioden 2012-18 og er nåværende stipendiat ved Fakultetet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen. 

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.