Tidligere

LANSERING: RAD #7 – NORSK RETORIKK

Radnorskretorikksm

NORSK RETORIKK startet med et opprop til 50 forskere, kunstnere, filosofer, skribenter og andre meningsbærere.

Bidragsyterene ble invitert til å sende inn materiale til en retorisk manual, NORSK RETORIKK. Oppropet ble sendt ut grunnet en opplevelse av å ha vokst opp i en retorisk villedende kultur.

Gradvis blir vi vant til og desillusjonerte av argumenter av typen: Vi må bore for miljøets skyld. Norsk gass er bra for klima. Ved å utvinne nye felter i nord skaper vi økonomisk vekst i det globale sør. De låter mistenkelige, men de stemmer jo også på et vis? Store hyper-størrelser settes opp mot hverandre.

Rad er en serie hendelser satt sammen av Espen Sommer Eide og Anne Marthe Dyvi for BEK / Bergen senter for elektronisk kunst. Rad #7 er støttet av Bergen Kommune og lanseres på Hordaland Kunstsenter fredag 15. mai klokken 19. 

Det vil bli anledning til å ta med seg en gratis kopi av fanzinen NORSK RETORIKK. Kom gjerne forberedt på fri muntlig utveksling utover kvelden om tema og innhold.

Leseren oppfordres til å kopiere den opp på en lokal institusjon og spre videre i sitt faxnettverk eller ved bruk av internettet. NORSK RETORIKK finnes også som digital kopi ved forespørsel.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.