Antonis Pittas

Tidligere

"ROAD TO VICTORY"

FullSizeRenderlandscape

"Road to Victory" av Antonis Pittas utgjør den første hovedutstillingen ved Hordaland kunstsenter i 2017.

27. januar – 9. april 2017 ønsker Hordaland kunstsenter velkommen til en separatutstilling med Antonis Pittas titulert “Road to Victory”. Utstillingen springer ut fra et samarbeid mellom kunstsenteret, kunstneren og forlaget Mousse Publishing om en kommende bok med samme navn, en konseptuell publikasjon som inngår i Pittas’ kunstneriske virke, og som dessuten inneholder en antologi med tekster omkring Pittas’ praksis og tilhørende tematikk. Boken og utstillingen utgjør sammen et kunstner-initiert gjensyn med et toneangivende verk av utstillingsarkitekt Herbert Bayer: I 1942 designet Bayer utstillingen “Road to Victory” ved Museum of Modern Art i New York, som viste en svært estetisert og feirende representasjon av USAs rolle i andre verdenskrig.

Når Pittas setter fokus på dette øyeblikket i utstillingsvirksomhetens historie, retter han oppmerksomheten mot bruken av propagandaelementer i konvensjonene for kunstnerisk fremstilling – fra russisk avantgarde til samtidens praksiser. Pittas’ prosjekt fører sammen arkivfragmenter, romlige transformasjoner, nye skulpturelle verk og tekstbidrag fra en rekke anerkjente skribenter. Hver enkelt komponent er avgjørende for prosjektet som helhet, og støtter bevisst opp om antatte sammenhenger mellom økonomiske, historiske, politiske og estetiske former for utvikling.

Antonis Pittas (Hellas/Nederland) jobber med kontekst-sensitive, romlige installasjoner og objekter, med utgangspunkt i arkitektur, politikk, kunsthistoriske referanser, og installasjonskunstens performative egenskaper og sosiale dynamikk. I “Road to Victory” omformer han Hordaland kunstsenters gallerirom til et sted av sorte overflater, objekter, skulpturer og tekstarbeider som drar den besøkende inn i et taktilt system der det stilles spørsmål ved verdi, performativitet og materialenes historie. Pittas påminner oss om at vårt sanselige vokabular er påvirket av ideologi, det er ikke uskyldig. Politikk lever i beste velgående i kunsten, i kunstens evne til mening, også siden estetikk og kunstnerisk smak blir uunngåelig påvirket av politiske følelser.

Pittas forteller at “I løpet av min kunstneriske karriere har jeg i økende grad blitt interessert i hvordan fortid og nåtid forholder seg til og forsterker hverandre… For meg, som greker bosatt i Nederland, er den økonomiske krisen i EU (og globalt) og situasjonen i mitt hjemland noe jeg interesserer meg spesielt for. Tidligere har jeg arbeidet med denne bakgrunnen og knyttet den til de opprinnelige lovnadene om modernisme og ’det nye’, håpet om bedre tider, konsekvensene av internasjonal finanspolitikk, spørsmål om verdi, (offentlig) roms funksjon og kunstverkets rolle som handelsvare. Jeg leker med spenninger mellom det monumentale og det forgjengelige – noe som er svært aktuelt i gresk kunstnerisk arv ­– og det teatralske i destruksjon, forfall og vold, så vel som nærliggende symbolikk.”

“Road to Victory” er den første programposten i Hordaland kunstsenters program for 2017, som har fått tittelen “After Exhibitions”, og som vurderer mulighetene for samtidskunst i en tid som ikke nødvendigvis tar utstillingsformatets dominans for gitt. Med dette i mente, avviker mye av vårt programinnhold i 2017 fra utstillingsformatet som har utgjort selve navet for kunstsenterets programmering siden det ble etablert i 1976. Imidlertid er det ikke tilstrekkelig å avstå fullstendig fra utstillinger for å stille spørsmål ved de iboende verdiene i utstillingens modaliteter og sosiologi – selve formatet trenger også å inspiseres, eller også å inspisere seg selv.

Utstillingen blir til med støtte fra The Mondriaan Fund og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Hordaland kunstsenter er støttet av Hordaland Fylkeskommune.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-18:00
torsdag12:00-18:00
fredag12:00-18:00
lørdag12:00-18:00
søndag12:00-18:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.