Øyvind Johnsen

Tidligere

UTSPRING

Utspringkunordeneutenbakgrunnsfarge

Hordaland Kunstsenter ønsker deg velkommen til utstillingen Utspring av bergensbaserte Øyvind Johnsen, presentert i vårt nye prosjektrom i andre etasje.

Øyvind Johnsen arbeider med fotografi og video som redskaper for å registrere og utforske verden rundt seg. Arbeidet hans er av eksistensiell karakter, og i kjernen av dette forsøker Johnsen å gripe tak i og forstå hva det vil si å leve et liv. 

 

Å leve er å oppleve, og for å oppleve må man leve med sansene åpne. 

 

Kameraet står som et ledd mellom Johnsens personlige narrativ og en mer universell fortelling. De ulike delene av arbeidene hans inviterer oss dypere inn i et liv som reflekteres gjennom bilder – foto og video. Han eksperimenterer kontinuerlig innenfor de ulike aspektene av videoarbeid: filming, lydopptak, montasje og prosessering av materiale. Bortsett fra avsluttende lydmiks gjør han alt selv. 

Med utgangspunkt i et rikholdig arkiv bestående av både analogt og digitalt materiale, beskriver Johnsen arbeidsmetoden sin som det kunstneriske privilegiet å sette alt i sammenheng. Prosessen hans er organisk og ofte basert på intuisjon. 

I en pågående søken etter sammenhenger mellom natur og kultur, ønsker han å minne oss på hvordan vi kontinuerlig og uunngåelig påvirker hverandre og miljøene vi ferdes i. Han tar oss med inn i naturlandskap, året igjennom. Trekker oss inn i rom i hus. Han dyrker det visuelt vakre. I arbeidet hans møter vi ansikter, øyne, kropp og hud. Vi hører menneskestemmer, blant annet i dialoger, og musikk.

 

Vi ser somre, vi ser vintre. Vi ser nåtid og fortid. 

 

Øyvind Johnsens svært personlige beretning forteller om et liv levd alene og sammen med familie. Språket hans kan oppleves både romantisk og poetisk, og er fylt av varme så vel som vemod. 

De tre videoene i Utspring, som har blitt til de siste fem årene, er ikke knyttet til en spesifikk tid eller et bestemt sted. Johnsen får ulike virkeligheter og fortellinger til å flyte sammen, han fremkaller en tilstand hvor drøm og våken tilstand blør i hverandre – slik at vi ikke lenger kan skjelne hvor den ene slutter og den andre starter. 

 

Likevel: Alt springer ut av noe, har et opphav, begynner et sted.

 

 

Øyvind Johnsen bor og arbeider i Bergen. Han har sin kunstutdannelse fra Kunsthøgskolene i Bergen og Oslo. Siden slutten av 80-tallet har han hovedsakelig jobbet med video og fotografi, men tidligere uttrykksformer omfatter også grafikk, tegning og maleri. 

Johnsen har en bred utstillingsvirksomhet i inn- og utland, og har gjort flere offentlige utsmykkinger. Han er også aktiv med kuratorvirksomhet, seminarer og foredrag. I senere tid har han blant annet hatt separatutstillinger på Galleri S.E (Bergen), Kunsthall Grenland (Porsgrunn) og Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM). I tillegg til utstillingen på Hordaland kunstsenter er han den kommende tiden aktuell med separatutstillinger på Visningsrommet USF i februar 2021 og Bryne kunstforening i mai – juni 2021. 

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.