Tidligere

KIN SEMINAR

KiN inviterer til fagseminar i samarbeid med TSSK 27. mars i Trondheim!

 

 

Kunstfeltets Sosiologi II
-perspektiver på kunstnerstyrte visningssteder 

Seminar II arrangeres i samarbeid med Trøndelag Senter for Samtidskunst, det er gratis og åpent for alle!

Dato: mandag 27. mars 2017

Tid: 11-17 (lunsjservering og mingling kl. 13.30-14.30)

Sted: Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN, Søndregate 4 i Trondheim sentrum.

Bindende påmelding innen onsdag 22. mars til KiN ved merete@kunstsentrene.no avmelding senest torsdag 23.03. før kl. 12

 

Hva er egentlig et kunstnerstyrt visningssted? Hvordan har det kunstnerdrevne og kunstnerstyrte visningsrom (eller felt) endret seg over tid?

Kunstnerstyrte utstillingssteder strekker seg i dag fra kunstnernes egne pop-up gallerier og utstillinger, med ulike initiativ i private eller offentlige rom, til etablerte visningsrom som Kunstnerens Hus, Kunsthallene, Kunstforeningene og de regionale kunstsentrene i Norge... Seminarserien gir et historisk tilbakeblikk på kunstsentrenes etablering gjennom Kunstneraksjonen 1974 og presenterer ulike perspektiver på sentrenes utviklingstrekk, mandat og posisjonering i lys av store endringer i kunstfeltet gjennom fire tiår. 

Jorunn Veiteberg, aktuell med publikajsonen "Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst" er invitert som key-note speaker.

I tillegg vil Rhea Dall (UKS), Mariann Hultman (Oslo Kunstforening), Jon Benjamin Tallerås (One Night Only Gallery, Oslo), Henrik Sørlid (Kurant visningsrom, Tromsø), Charlotte Rostad og Trygve Ohren (Rake visningsrom, Trondheim), Helena Holmberg (Kunsthall Trondheim), Randi Thommessen (LAUTOM/Trondheim kunstmuseum) og Geir Haraldseth (Rogaland kunstsenter) gi ulike perspektiver på kunstnerstyrte visningssteder i Norge i dag. Kunsthistoriker og universitetslektor ved NTNU, Gustav Svihus Borgersen, er moderator. 

Med Kunstfeltets sosiologi II søker vi å tydeliggjøre kunstsentrene i relasjon til andre visningssteder og formidlingsaktører som opererer på den norske kunstscenen i dag. Målet med seminarrekken er å styrke bevisstheten rundt kunstsentrenes regionale og lokale rolle som nettverksbyggende institusjoner for formidling av samtidskunst og kunstfaglig kompetanse. Videre ønsker vi å initiere og bidra i en større kunstfaglig diskurs med tematikk og problemformuleringer rundt kunstsentrenes rolle, deres oppgaver og særegne kvaliteter (les ulik identitet) som kunstnerstyrte visningssted for samtidskunst lokalt, nasjonalt og internasjonalt. - Hvordan står kunstsentrene i dag i relasjon til andre visningssteder for samtidskunst? 

VELKOMMEN!

Det er stor interesse for seminaret, så vennligst vær tidlig ute med påmeldngen! Avmelding senest 23. mars, grunnet bestilling av lunsj. 

Oppdatert program: 

kl.10.30-11.00 Registrering. Kaffe og enkel servering

kl.11.00-11.15 Velkommen! v/KiN og TSSK

kl.11.15 Jorunn Veiteberg, seminarets key-note speaker, om Kunstnardrivne visningsrom, årestadar for ny kunst, begrepsavklaringer, historisk og kontemporært perspektiv

 

kl.12.00-13.30 Ulike perspektiver på kunstnerstyrte visningssteder

Geir Haraldseth Rapport fra Rogaland Kunstsenter

Helena Holmberg Etableringen og posisjoneringen av en kunsthall

Marianne Hultman En samtida kunstscene på tvers av organisasjonsmodeller

Rhea Dall Institution som også et venskab, et miljø av nærhed og alternative ællesskaber (både inklusive og ekslusive) 

 

kl.13.30-14.30 Lunsjservering og mingling, gratis lunsj til alle påmeldte. 

 

kl.14.30-15.45 Det kunstnerstyrte visningsrom, ulike identiteter og roller på kunstfeltet

Charlotte Rostad og Trygve Ohren RAKE visningsrom - døgnflue eller institusjon?

Jon Benjamin Tallerås One Night Only og den infamøse suppa

Randi Thommessen Erfaringer fra LAUTOM contemporary

Henrik Sørlid Kunstnerdrevne visningsrom og kunstøkologien i Tromsø

 

ca. kl 15.45-16.00 Kaffepause

 

kl.16.00 Paneldebatt moderert av kunsthistoriker Gustav Svihus Borgersen med rom for åpen diskusjon

kl.17.00 slutt

Etter seminaret ønsker Trøndelag Senter for Samtidskunst velkommen til en uformell mottakelse i utstillingen med Ebba Moi og Anna Carin Hedberg - Forandringer i det norske landskapet. Adressen er Fjordgata 11.  

 

 

 

mandag00:00-00:00
tirsdag00:00-00:00
onsdag00:00-00:00
torsdag00:00-00:00
fredag00:00-00:00
lørdag00:00-00:00
søndag00:00-00:00