Helene Førde

Tidligere

HELENE FØRDE

h.FrdeKiN

Helene Førde er en interdisiplinær kunstner, som lar stedet stå sentralt i sine prosjekter.

Hun beskriver selv sine verk som ”stedssensitive”, i det at hun tar utgangspunkt i sted og kontekst for utforsking av tilstedeværelse og persepsjon. Det gjør at hennes verk kan påvirkes av mange faktorer; stedets/lokalets arkitektoniske løsninger og særegenheter, bygningens og områdets historikk og bakgrunn, naturlige og tilvirkede fenomener i de nærliggende omgivelser, og stedets nåværende funksjon og bruk. Førde har også et øye til underlige særtrekk og uperfektheter i arkitekturen, energi- og lysforhold, og samspillet mellom innendørs areal og miljøet utenfor.
Hos Møre og Romsdal kunstsenter vil hun utvikle en installasjon spesielt tilpasset lokalet, og i dialog med både de fysiske og kulturelle omgivelsene. Førde er en interdisiplinær kunstner, som benytter seg av en rekke uttrykksformer, som installasjon, skulptur, lyd og performance i sine stedsundersøkelser. Et poetisk blikk for kvalitetene ved det imperfekte og særegne danner klangbunn for alle hennes utforskende prosjekter.
 
Helene Førde er utdannet og basert i Bergen. Hun har en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra 2014, og fullførte samme år det toårige nordiske masterprogrammet Nordic Sound Art. Førde har de siste årene vist arbeider i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Italia, og arbeider også som kurator ved siden sitt arbeid som kunstner.
 
www.heleneforde.com
mandagStengt
tirsdag11:00-17:00
onsdag11:00-17:00
torsdag11:00-17:00
fredag11:00-17:00
lørdag11:00-16:00
søndagStengt