Linda Spaun Hauglie

Tidligere

MATERIALITET

LindaSpaunHauglie740x460

Linda Spaun Hauglie har veven som utgangspunkt for sitt kunstneriske uttrykk. Men i motsetning til tradisjonell vev er ikke verket ferdig når det tas ut av vevrammen. Gjennom en rekke forskjellige teknikker for etterbehandling der hun vekselvis bygger opp og bryter ned de etablerte strukturene i veven, skaper Spaun Hauglie unike tekstiluttrykk med en helt egen dynamikk. Etterbehandlinger som kan innebære blant annet salmiakk, eddik og damp gjør at betrakteren møter tekstilet i en annen form enn vi er vant til.

At man ikke på forhånd kan vite utfallet av prosessene gir tilblivingsprosessen et performativt tilsnitt, og skjørheten i det gjenværende tekstilet gjør også at det får en karakter av å være temporært og flyktig. Slik avdekker Spaun Hauglie nye sider ved denne flere tusen år gamle teknikken for oss, og løfter den inn i samtiden.

«Arbeidene mine kan ses på som en undersøkelse av materialitet og endringsprosesser, samt tvetydig undringer, som en abstrakt tilstand, en tanke eller et minne.»

Utstillingsåpning: Torsdag 17. oktober klokka 19

mandagStengt
tirsdag11:00-16:00
onsdag11:00-16:00
torsdag11:00-16:00
fredag11:00-16:00
lørdag11:00-16:00
søndagStengt