John Butler

Tidligere

REFUSNIK

refusnikuncom 02097

Fremtiden er her.

I perioden 21.april -25.april og 8.mai til 30.mai vises Refusnik av John Butler.
Butler kombinerer absurd humor og animasjon, lyd og tekst, i arbeider som utfordrer publikum til å reflektere over kompliserte eksistensielle tema, som f.eks hva er meningen med arbeid i relasjon til Kunstig Intelligens /KI, forbruk, fremtiden, økonomi og samfunn.

Refusnik er fortellingen om en mann som ønsker å jobbe og et robotmuldyr som ikke vil arbeide.

Utgangspunkt for å lage Refusnik i 2013/2014 var kunstnerens interesse i 'Drone økonomi', en prosess der automatisering, robotikk og AI artifisiell intelligens gradvis utrydder mennesker fra den økonomiske ligningen. Mens hoveddebatten om droner, AI og etikk sentrerer seg om det militære bruksområdet,
skjer det et parallelt fenomen i varehusene og «tilfredstillelse sentrene» der militær teknikk kan bruke si den kommersielle verdenen.

Mennesket er utilstrekkelig, men teknologien kompromissløs. Fusjon gir tilfredsstillelse.
Gjennom en rekke mutasjoner blir den menneskelige kandidaten gradvis renset for alle ikke-essensielle egenskaper i et forsøk på å møte markedets krav.
Denne prosessen med nedbrytende tilpassing fører til slutt til en destillasjon av menneskelig etterspørsel omvandlet til en intelligent algoritme, som er fullt ut i stand til å realisere sin egen skjebne.

Muldyr brukes ofte som trekk-, laste- og ridedyr. De kan vanligvis bære cirka 20 prosent av sin egen kroppsvekt. US Marine Corps 'LS3 robotmuldyr er et godt eksempel på en løsning som leter etter et problem. Muldyrroboten startet livet som et hjelpemiddel for å hente utstyr opp i det fjellrike terrenget i Afghanistan under den første fasen av krigen mot terror.
Obama-administrasjonens delvise tilbaketrekning fra den scenen gjorde muldyret arbeidsledig, inntil Fukushima og humanitær bistand så ut til å gi det formål. Til slutt fant det sin plass innenfor den privat sikkerhets nisjen. Boston Dynamics, skaperen av den DARPA-finansierte roboten, ble gradvis overført fra eier til eier. Google kjøpte den, men fant ikke bruk for den, så solgte den videre til SoftBank, som deretter sendte den til Hyundai.
Det faktum at denne roboten var modellert av de dyrene som har rykte på seg å være sta (jmfr uttrykket «stubborn as a mule") har kanskje kommet tilbake for å hjemsøke designerne.
Amazons Kiva-system er et mer vellykket forsøk på å automatisere 'sorteringsrommet' i internetthandelens oppfyllingssentre.
For øyeblikket løper et stort antall mennesker lange avstander gjennom en skog av lagerhyller for å oppfylle kundenes bestillinger.
Den teknologiske løsningen er Kiva dynamiske hyllesystem, der hyllene beveger seg rundt en statisk sorteringsarbeider.
Snart vil disse store lagrene bare trenge en eneste ensom arbeider, som til slutt vil bli overflødig.
Tanken om at alle vesener, menneskelige eller ikke, er dømt til å være funksjonsøkende, er essensen i denne fortellingen.

John Butler er en kunstner som arbeider med 3D-animasjon, filmopptak, digital lyd og tekst.John Butler er utdannet ved Duncan of Jordanstone College of Art Scotland, UK. Han jobber og bor i Glasgow som
frilans 3D-artist / animatør. Hans arbeider har blitt vist jevnlig i utstillinger og på mediekunstfestivaler over hele verden siden 1989.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag11:00-16:00
torsdag11:00-16:00
fredag11:00-16:00
lørdag11:00-16:00
søndag11:00-16:00