Anita Wik Wætthen, Ivan Dujmusic,Bjarne Nielsen, Siri Skjerve, Britt Ragna Westhagen Hagen, Margrete Ringdal, Lars Christian Istad, Vania Cunha

Tidligere

TIME-LAPSE

Time lapse nettside 720x460

Møre og Romsdal kunstsenter markerer sitt 40-årsjubileum med en utstilling der historie og fremtid møtes, og der kunstnerne selv er kuratorer. Prosjektet Time-lapse setter fokus på det som skjer i møtet mellom kunstnere og forskjellige kunstneriske praksiser.  Time-lapse er en fotografisk teknikk som brukes for å dokumentere endringer som foregår sakte over tid. På samme måte ønsker vi med denne jubileumsutstillingen å si noe om hvordan det er å leve og virke som kunstner i fylket før og nå.

 

I forbindelse med markeringen av Møre og Romsdal kunstsenters 40- årsjubileum har vi ønsket å skape et prosjekt som setter fokus på kunstnerne og den levende produksjonen av samtidskunst i fylket i dag, og samtidig kunne vise noe av spennet og historikken som ligger bak senterets 40-årige historie. Vi har derfor invitert noen av kunstnerne med tilknytning til senteret til å bidra både som kuratorer og deltagende kunstnere i dette utstillingsprosjektet.

 For å best kunne gi et bilde av Kunstsenterets historie og liv i dag har vi invitert de to yngste og de to eldste kunstnerne i BKMR til å møtes og besøke hverandres atelier og få et innblikk i kunstnerisk produksjon, historie og utvikling. Deretter har hver av dem valgt ut to verk av den andre kunstneren som de synes er interessant å vise på en slik jubileumsutstilling. Vi har også invitert den eldste og den yngste kunstneren i NKM til å gjøre det samme.
For å bedre kunne speile kjønns- og aldersfordeling blant våre medlemmer ville vi også invitere to av de eldste kvinnelige medlemmene til å møtes for å gjøre det samme. På den måten vil vi rette oppmerksomheten mot og løfte fram kvinnelige kunstnerskap. Vilkårene for de kvinnelige kunstnerne og karrierene deres noe vi også ønsker å tematisere i den avsluttende kunstnersamtalen.

 Resultatet er en utstilling med 16 verk av 8 kunstnere, kuratert av kunstnerne selv, som vil kunne formidle noe interessant til publikum om det å leve og virke som kunstner i Møre og Romsdal. Ved at verkene velges av en annen enn kunstneren selv vil vi kunne få et nytt blikk på denne kunstnerens arbeid og produksjon. I forbindelse med utstillingen inviteres de deltagende kunstnerne til en kunstnersamtale for å kunne få et bedre innsyn i hvordan de har tenkt i prosessen, og hvordan det har vært å arbeide med prosjektet. Tekster og bilder fra møtene vil samles i en katalog til utstillingen.
mandagStengt
tirsdag11:00-17:00
onsdag11:00-17:00
torsdag11:00-17:00
fredag11:00-17:00
lørdag11:00-16:00
søndagStengt