Oppland kunstsenter

Tidligere

GREENING A DUST STORM OG KRAFTBALANSE

Invitasjon.liten
mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-16:00
torsdag12:00-16:00
fredag12:00-16:00
lørdag12:00-16:00
søndag12:00-16:00

Separatutstillingene Greening a Dust Storm med Ingri Haraldsen og Petter Buhagen, og Kraftbalanse med Øystein Wyller Odden

Greening a Dust Storm av Ingri Haraldsen og Petter Buhagen 25.8.-14.10. 2018

Lørdag 25. august klokken 14 åpner duo-utstillingen Greening a Dust Storm med Petter Buhagen og Ingri Haraldsen på Oppland kunstsenter. Utstillingen utforsker den uklare grensen mellom natur og digital virkelighet. Menneskets benyttelse av sine naturomgivelser og den ekstremt raske teknologiske utviklingen settes opp mot hverandre og sees i sammenheng. I spennet mellom et abstrakt, digitalt og språklig rom og det fysisk utilgjengelige rommet, som kun mikroskoper eller satellitter kan fange opp, møtes verkene deres i det utilstrekkelige og uhåndgripelige.

Utstillingen har mottatt tilskudd fra Statens utstillingsstipend.

www.ingriharaldsen.com

www.petterbuhagen.com

 

Kraftbalanse av Øystein Wyller Odden 25.8.-14.10. 2018

Øystein Wyller Odden arbeider med installasjoner og objekter, ofte i forbindelse med lyd og musikk. Arbeidene tar for seg forholdet mellom teknologi, arkitektur og mennesker, og består i forsøk på å undersøke og eksponere underliggende strukturer i dette materialet.

Til utstillingen Kraftbalanse ved Oppland Kunstsenter har Odden laget to nye installasjoner som begge tar utgangspunkt i strømnettets egenfrekvens.

www.wyllerodden.com