Ebba Bring, Lisa Him-Jensen, Ivan Dujmusic og Anja Ulset

Tidligere

UTSTILLING BASTARD 2018

Ebba Bring
mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-16:00
torsdag12:00-16:00
fredag12:00-16:00
lørdag12:00-16:00
søndag12:00-16:00

Utstilling Bastard 2018

Som en del av kunstbokmessen Bastard 2018 vises Utstilling Bastard 2018 i kunstsenterets lokaler i Kirkegata 68 fra 26. Mai til 3. Juni. Verkene til de 4 kunstnerne Anja Ulset, Ebba Bring, Ivan Dujmusic og Lisa Him-Jensen viser brytninger mellom visuell kunst og litteratur.

 

Utstillingsåpning lørdag 26. Mai klokken 13.00

 

Anja Ulset  arbeider med tegning, foto og installasjon, og har gitt ut flere bøker og fanziner i samarbeid med andre kunstnere og forfattere. Hun tar ofte utgangspunkt i stedet, og jobber ut i fra det. Ved bruk av fotografi, film, gjenstander, tegninger, søker hun et resultatet som kan være både eksistensielt og humoristisk på samme tid.

http://www.anjaulset.co

 

Ebba Bring arbeider med maleri, tegning og objekt. Utgangspunktet for verkene som vises på Oppland kunstsenter, er boken som objekt; noe som har form utover det (litterære) innholdet: tyngde, letthet, densitet, eksplosivitet, meningsmetthet, forgjengelighet.

http://ebbabring.no

 

Ivan Dujmusic jobber med ulike medier som tekst, installasjon, video og lyd. De senere årene har han jobbet intensivt i skjæringspunktet mellom tekst og visuell kunst. Hans tekster kretser rundt grunnleggende menneskelige erfaringer. Et personlig perspektiv går i dialog med ideen om kunsten.

www.ivandujmusic.weebly.com

 

Lisa Him-Jensen er billedkunstner. Hun arbeider med tegning, tekst, maleri og collage, samt bøker – både som uttrykk og materiale. Hennes kunstneriske praksis befinner seg midt imellom språk og billedspråk, der språket går som et parallelt spor til de visuelle elementene, og der ordenes tydelighet fungerer som en kontrast til disse.

I 2016 debuterte hun skjønnlitterært i Cappelen Damms årlige antologi Signaler, og til høsten kommer den første diktsamlingen hennes, også på Cappelen Damm.

lisahimjensen.com

 

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 2. gang i 2018.