Erik Pirolt, Eva Bakkeslett, Ingeborg Elieson, Tonje Li

Tidligere

FIRE SEPARATUTSTILLINGER

IngeborgEliesonweb

ERIK PIROLT: Opprinnelsens aktive fravær

Utstillingens formål er å vise deg lyset som ikke er der. Tanken om vår opprinnelse, er det kun en idé? Det sorte lyset som gjennomstråler all fornuft skal penetrere deg og du skal stå tilbake og føle deg sårbar og berørt. Åndelig utpult skal du bli, for sannelig ser lyset seg blind på deg.

 

NB: Dersom du ikke blir åndelig berørt av verket kan du gå i skranken å legge inn klage. Klagen vil bli spilt inn på video, og dersom klagen blir godkjent vil du motta et orginalt trykk av Erik Pirolt.

 

Erik Pirolt er 37 år og har en svært sprikende kunstnerisk produksjon. Vi kan sanse et teknisk og tematisk usammenhengende mønster som kan vitne om, at kunstneren streber etter nye landskap å bevege seg i. Det å være kunstner kan i seg selv være et eventyr, og når dette eventyret skinner gjennom kunsten, oppstår det en dimensjon som bærer mening i seg selv.

Synergieffekten av å pendle mellom å arbeide med film, manus, skulptur, konstruksjon, tegning og maleri, har de seinere årene ført til en teknisk rikdom, som gjør at hans ideer lettere fødes inn i virkeligheten. Ideene er ofte enkle og til dels banale, og har et uanstrengt forhold til å skulle bety noe.

 

www.pirolt.org

 

 

EVA BAKKESLETT: Alt henger sammen med alt

Livet består av endeløse forbindelser som skaper sammenhenger og nettverk mellom natur og kultur. Vi lever i en tid da vi har mistet forbindelsene ut av syne. Vi må finne de igjen for å gå videre uten å ødelegge grunnlaget for vår egen eksistens. I Eva Bakkesletts kunstneriske virke belyser hun hendelser og kultiverer handlinger som setter lys på sammenhengene og sår frø som kan bidra til å gjenopprette forbindelsen og balansen. 

 

Eva Bakkesletts kunstneriske praksis er en blandning av estetisk forskning og levende kulturaktivisme. Hun er særlig opptatt av de subtile og ofte usynlige bevegelsene som skaper endring og transformasjon; Fra rokkens rytmiske revolusjoner, den usynlige og sømløse sammenflettingen av hverandres pust eller den sanselige kraften i baksten av vårt daglige brød. Bakenfor disse bevegelsene ligger en elementær urkraft som kan bidra til å gjenfinne kontakten med våre sanser, med hverandre og med jorden og alle de millioner skapninger vi deler denne planeten med. 

 

Utstillingen består av 4 videoarbeider + Artist talk.

 

Artist talk:

Varighet: 20 minutter

På åpningen

 

Titler på videoarbeider: 

 

Breath

HD Video 20 min, 2015 

Breath er en poetisk reise gjennom luften som omgir oss og strømmer gjennom oss kontinuerlig. Vi puster livets kraft gjennom kroppene våre. Pust som har berørt andre skapninger, reist over kontinenter, blitt sunget av fugler, raslet i blader og strømmet gjennom himmel og hav og åndet gjennom jord. Hver skapning forvandler luften og legger noe av sin egenart i blandingen før den seiler videre. Pusten er drivkraften i alt liv.

 

Filmen har blitt laget med støtte fra Nordnorsk Filmsenter, Fond for lyd og bilde og Billedkunstnernes vederlagsfond

 

The Magic Tablecloth (Bord – dekk deg!)

HD Video, 30 min, 2012

Nelly Makeeva bor i industribyen Nikel i Nord-Russland. Her er den gjennomsnittlige levealderen 10 år lavere enn i resten av landet. Mens den arktiske vinden uler på utsiden og frosten skjuler utsikten fra vinduet i 4. etasje er Nelli’s kjøkken varmt og innbydende og vekker sansene våre til liv. Med kjærlighet og omsorg lærer hun barnebarnet Gleb kunsten å bake piroger. Nelly baker sine historier inn i et tidløst eventyr om skapelse og evnen til å sette pris på alt som livet kan tilby. 

 

Produsert for Barents Spektakel 2012 i samarbeid med Pikene på Broen.

themagictablecloth.wordpress.com

 

Revolusjon 

HD Video, 8 min, 2013

Handverket er vår tids paradoks der tiden er det nye gullet. Å spinne ull til garn er derfor ikke bare en revolusjonerende handling i ordets rette forstand. Det er også en alkymistisk prosess der ull blir til gull. Der rytmen skaper ro og flyt, der langsomheten og tilstedeværelsen legger premissene og der materialets egenskaper hentes frem og forvandles av erfarne hender. En sanselig prosess og en ordløs kunnskap som kun kan erobres gjennom tålmodig øvelse og finfølsomhet. Om og om igjen. I det uendelige.

 

Alkymi- brødets poesi

Video 20 min, 2007 

Alkymi er en skildring av brødets poesi der baksten av vårt daglige brød forvandles til en magisk åpenbaring. Her bakes natur og kultur sammen. Følsomme hender rører, blander, knar og drar og de rytmiske bevegelsene gjør brødets tilblivelse til en dans. Alkymi er en varsom og lyrisk film som minner oss om at det å være oppmerksom i øyeblikket kan gjøre brødbaksten til kunsten som beveger seg ut av galleriet og rett på kjøkkenbordet!  

Filmen er vist på en rekke filmfestivaler, utstillinger og evenementer nasjonalt og internasjonalt. I 2009 ble Alkymi vist på Museum of Modern Art i New York og vant samme året juryens pris på landsdelsutstillingen Den Nordnorske Kunstutstilling.

www.poeticsofbread.blogspot.co.uk

 

Eva Bio:

Eva Bakkeslett er kunstner og filmskaper. Gjennom en kombinasjon av film, foredrag og sosial skulptur forteller hun historier der oppmerksomhet til det usynlige, tidløshet, samhandling og forbindelser er viktige bestanddeler. Ved å avdekke og gjenerobre avleggs erfaringskunnskap eller glemte betydninger av ord, begreper og kulturer bringer hennes arbeid oppmerksomhet og bevissthet om sammenhengene mellom mennesket, naturen og kulturen som en levende organisme der alt henger sammen med alt.

Webside: www.evabakkeslett.com
Nyhetsblogg: http://evasnews.blogspot.com

 

INGEBORG ELIESON: Not quite exactly

Som mange av Ingeborgs fremste forløpere, springer kunstnerskapet hennes ut fra gullsmedfaget og studiet metall- og smykkekunst på kunsthøgskolen i Oslo. Denne bakgrunnen er iøynefallende idet vi møter kunstverkene hennes. Først fordi objektene er tilvirket med en høy håndverksmessig presisjon, og sist fordi objektene markerer en tydelig estetisk refleksjon. 

 

Ingeborg kaller objektene sine for hybrider. De er vokst fram som kombinasjoner av ting som allerede har eksistert i et menneskelig kretsløp og av materialer hun stadig har under utforskning.  Materialer med mye motstand i seg og som krever tålmodighet og raust med tid, ligger gjerne innenfor Ingeborgs interesseområde, langsomheten kan bidra til å virke skjerpende på de kunstneriske valgene som må tas underveis. Hun har etter endte studier tatt steget fullt ut fra smykkekunst med dens funksjonsaspekt til frittstående skulpturelle objekter. Fokuset ligger i den rene formen og i materialets språk og dets evne til å kommunisere sanselige opplevelser.

 

Til denne utstillingen stiller Elieson ut en serie objekter som omhandler et tilbakevennende tema i hennes kunstnerskap: det grenseoverskridende. 

Arbeidene kan sies å være mixed tapes av omgivelsene de er skapt i, inspirert av natur, hverdagslige bruksgjenstander, leketøy og non-funksjonelle design objekter. I mange av verkene er det gjenkjennelige dekonstruert og fremstår som hentydninger av omgivelsenes detaljer. I serien Finger-Tweets gjengir Elieson en del av menneskekroppen på en måte som gir assosiasjoner til en annen art. 

Her refererer kunstneren til nettstedet Twitter - som trekker en parallell mellom det menneskelige språk og fuglekvitter som kommunikasjonsform.

 

”Jeg tror vi alltid ser etter noe gjenkjennelig i en gjenstand eller et kunstverk. 

Min interesse ligger i å fragmentere kjente elementer for deretter å sette de sammen på en ny måte - her vil jeg bidra til en tilstand der vi trekkes mot det ukjente og foranderlige, etter å befinne oss på et vippepunkt der vi kan tilegne oss en annen innsikt og nye erkjennelser.”

 

www.ingeborgelieson.com

 

 

Kafé Nyt:TONJE LI: Minder Variations

Tonje Li undersøker i sine fotografier hvordan objekter vi forbinder med sikkerhet og kontroll kan dreies mot en mer tvetydig forståelse. Fordreiningene åpner opp for en annen historie, om sårbarhet, kontrolltap og absurditet. De iscenesatte fremstillingene sår tvil om gjenstandens bruksområde og verdi. Vi står igjen med skulpturelle kvaliteter som minner mer om menneskelige egenskaper og uvisse mentale tilstander.  

Tidligere arbeider behandler menneskelig risiko i situasjoner der noen har behov for å demonstrere sin frihet og overlegenhet, eller erkjenner utilstrekkelighet.

 

http://www.tonjeli.no/

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00