Leif Gabrielsen

Tidligere

FIERVVÁS / I FJÆRA

Govva bildeFiervvs ifjra

16.06. - 26.08.

Fiervvás - čájáhusas mii vásihit golbmalogi gova, mat čájehit muhtun bottaža golmma Finnmárkku gieldda dálá áiggis. Golbmalot muitalusa čájehit eallima golmma vuotnagáttis, main mearrasámi, kvena ja norgga kultuvra leat bálddalagaid, váimmolaš, rehálaš, geasuheaddji govat, mat muitalit ollu, ja maid Leif Gabrielsen lea govven.

Fiervvás- čájáhus lea ođđa kapihtal Leif Gabrielsena govvenmuitalusaiguin Finnmárkku rittu birra. Su govat muitalit olbmuid ja eanadagaid birra Skandinávia davimus vuotnagáttiin, maidda lea mihtilmas mearrasámi, kvena ja norgalaš kultuvra bálddalagaid.

Davviguovlluid eanadagat, kultuvrrat ja olbmot leat leamaš Leif Gabrielsena govaid váldun 1960-logu rájes. SDG:s lei 2012 čájáhus Småsei og klestørk, mas ledje 1960 - 80 -loguid govat Oarje- Finnmárkkus, ja maiddái ođđasut govat, 2011 rájes. Ođđa čájáhusas beassat dál oaidnit golbmalot ođđa ivdnegova, maid Gabrielsen lea govven golmma riddogielddas (Deanus, Davvesiiddas ja Porsáŋggus) 2012 - 2014.

Fiervvás bokte vásihit girjás, ealás ja luohttevaš deaivvadeami olbmuiguin ja eanadagain, maid Gabrielsen govve. Son gaskkusta deaivvadeami vuollegašvuođain, govain lea ollu sisdoallu, ja dat leat rehálaččat, idyllaid haga. Gabrielsena govat bohtet lahka; árgabeaivvis dahje doaluin, barggus dahje ruovttus. Son bargá sihkkaris gieđain ja fáhte buolvvaid ja jahkodagaid, unnit ja stuorát dáhpáhusaid

bokte, gilážiin, maid kultuvrralaš máŋggabealatvuohta geasuha su erenoamážit. Ja diehttelasat lea maiddái eanadat ieš govaid oasálažžan, subjeaktan, nu mo Finnmárkkus fertege.

Leif Gabrielsen lea hárjánan govvejeaddji, gii nagoda gaskkustit mohkkás muitalusa ovttageardán govain. Dán projeavttas Gabrielsen ovdanbuktá klassihkalaš, subjektiiva dokumentárasuorggi, mas son leage meašttir. Son máhttá gudnejahttit dan maid son govve, vuoruha ja addá dasa saji. Fiervvás-čájáhusa govat leat deaivilat ja muitalit ollu – gárttakeahttá liikká retoralažžan – ja juohkásit golbmalot čuvges scenarion Sámis ja Finnmárkkus.

Leif Gabrielsen (riegádan 1942) lea bajásšaddan Romssas ja Finnmárkkus, ja orru Oslos. Son lea vázzán Fotoskolan Stockholmmas, ja lea bargan NRK ja Klassekampen govvejeaddjin1985 rájes son lea bargan freelancerin, ja lea bargan ee. Nationaltheatret, Det norske teatret, Oslo Nye Teater ja Den Nationale Scene teáhtergovvejeaddjin. Son lea bargan ollu govvaprojeavttaiguin ja čájáhusaiguin. Gabrielsena govaid leat oastán earret eará Norgga kulturráđđi ja Nationálamusea.

 Prošeavtta leat dorjon Kulturráđđi ja Norsk Fotografisk Fond, ja čájáhusa lea dorjon Bildende Kunstneres Hjelpefond. 

 

 

I utstillingen I Fjæra møtes tretti øyeblikks fotografier fra hverdag ved kysten i tre Finnmarkskommuner i dag. Tretti fortellinger om livet i tre fjorder med nærvær av sjøsamisk, kvensk og norsk kultur, i inderlige, oppriktige, fengslende og innholdsrike fotografier av Leif Gabrielsen.

Utstillingen I Fjæra skriver et nytt kapittel i Leif Gabrielsens fotografiske skildringer av Finnmarks kystkultur, fortellinger i bilder om mennesker og landskap i disse Skandinavias nordligste fjorder, med en karakteristisk mix av sjøsamiske, kvenske og norske innslag.

Landskapet, kulturene og menneskene nordpå har hørt til Leif Gabrielsens hovedmotiver siden 1960- tallet. I 2012 viste SDG utstillingen Småsei og klestørk med fotografier fra 1960 - 80 årene, fra Vest- Finnmark, samt en del nye bilder fra 2011. I sommer vil han vise tretti nye fargefotografier av Gabrielsen, fotografert fra tre kystkommuner (Tana, Lebesby, og Porsanger) i årene 2012 - 2014.

I Fjæra tilbyr et fyldig, livlig og tillitsfullt møte med de menneskene og landskap Gabrielsen fotograferer; et møte formidlet av Gabrielsens lavmælte, men innholdsrike og oppriktige, men aldri idylliske fotografier. Gabrielsens bilder følger sine subjekter nær; i hverdag og på fest, på arbeid og i hjemmet. Han fører kameraet med sikker hånd og har øye for generasjoner og årstider, møter dem i små og store hendelser, i disse bygder der han spesielt interesserer seg for det kulturelle mangfoldet han møter. Og selvfølgelig er også landskapet selv en aktør i bildene, et subjekt, som det må være i Finnmark.

Leif Gabrielsen er en dreven fotograf som kan formidle en kompleks fortelling med et enkelt bilde. I dette prosjektet er det den klassiske subjektive dokumentarens område der Gabrielsen er en virtuos, med evnen til å respektere sitt motiv, å gi fortellingen prioritet og gi subjektet og motivet luft og rom.

 I Fjæra har pregnante og uttrykksfulle, uten å være retorisk, fotografier, fordelt på tretti illuminerte scenarioer fra Sápmi og Finnmark.

Leif Gabrielsen (født 1942) er oppvokst i Troms og Finnmark, bosatt i Oslo. Han har bakgrunn
fra Fotoskolan i Stockholm, og har arbeidet som fotograf i NRK og i 
Klassekampen. Fra 1985 har han arbeidet som frilanser, og har vært engasjert som teaterfotograf blant annet på Nationaltheatret, Det norske teatret, Oslo Nye Teater og Den Nationale Scene. Han har gjennomført mange fotoprosjekter og utstillinger. Gabrielsens bilder er blant annet innkjøpt av Norsk
kulturråd og Nasjonalmuseet.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Norsk fotografisk fond og Bildende kunstneres hjelpefond.

 

 

mandagStengt
tirsdag10:00-16:00
onsdag10:00-16:00
torsdag10:00-16:00
fredag10:00-16:00
lørdag11:00-16:00
søndag11:00-16:00