Ingrid Becker, Marianne Broch, Cecilie Haaland, Aslaug Juliussen, Gabriel Johan Kvendseth, Inger Anne Nyaas, Solveig Ovanger, Aleksei Ogorodnik, Outi Pieski, Sergei Schemetov, Philipp Spillmann, Alexander Sverchkov og Martin Fedotovich Taibarey.

Tidligere

I CRAFT, I TRAVEL LIGHT

Jpeg I craft... med logo

I Craft, I Travel Light - čájáhusa inspirašuvdna boahtá sámi kultuvrras ja eará davvi- guovlluid álgoálbmogiin, sin árbevieruin ja sin máhtus geavahit báikkálaš valljodagaid. Dáidagiid ávdnasat bohtet Barentsguovllu luonddus, nu movt beassi, guollenáhkki, bohcco čoarvi ja ođđasit ávkkástallojuvvon ávdnasat.

I Craft, I Travel Light har inspirasjon fra samisk kultur og andre urfolk i de nordlige områdene, deres rike tradisjoner og kunnskaper, samt deres evne til å bruke lokale ressurser. Kunstverkene er basert på naturlige materialer fra Barentsregionen, slik som never, skeskinn, reinhorn eller gjenbruksmaterialer som er funnet.

I Craft, I Travel Light čujuha subjektiivvalaš áddejupmái johttiálbmogiid duojis. I Craft, I Travel Light fátmmasta maid birasgáhttema árvvuid, báikkálaš resursageava- heami, mainna eat goarit luonddu, ja johttiálbmoga eallima, mii heivehuvvo áigodahkii ja birrasii. Davviguovlluid giehtaduojit ovdanbuktet sihke árbevieruid ja ovdáneami, ja teknihkaid ja hábmema ođasmuvvama, áigumuš lea čájehit dan mearkkašumi dálá áig- gis, nannet giehtaduoji identiteahta ja loktet dan stáhtusa ođđaáigásaš diskurssas.

Čájáhusas beasat oaidnit sámi, njeneca, ruošša ja norgalaš dáiddaduojáriid bargguid. Čájáhus johtá Arkhangelska, Murmánskka, Tromssa ja Kárášjoga dáiddaásahusain. Čájáhusa sáhttá oaidnit Kárášjogas juovlamánu 3. beaivvi rádjái. Čájáhussii ráhkaduvvo maiddái viiddis girji, mas leat ollu artihkkalat ja govat čájáhusain, prošeavtta bargobájiin ja vel eará.

Prošeavtta leat dorjon Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, Davvi-Norgga dáiddamusea, BarentsKult, Norgga kulturráđđi ja Fritt Ord.

 

 

I Craft, I Travel Light refererer til subjektiv forståelse av håndverk, samt foreningen av nomadiske le- vesett og kultur. I Craft, I Travel Light bærer også verdien av miljøvern, bruk av lokale og bærekraftige ressurser og et nomadisk liv som tilpasser seg med tid og miljø. Ut- stillingens håndverk fra nordlige områder viser både til tradisjoner og utvikling, til en rik estetisk tradisjon og til fornyelse av teknikker og uttrykk, i hensikt å aktualisere og styrke håndverkets identitet og status i vår tid.

Utstillingen viser kunsthåndverk og kunst av samiske, nenetsiske, russiske og norske kunstnere. Den turnerer mellom kunstmuseer i Arkhangelsk, Murmansk, Tromsø og Karasjok. Nå vises utstillingen på Sámi Dáiddaguovddaš/ Samisk senter for samtidskunst i Karasjok til 3. desember. Til utstillingen har det også blitt publisert en omfattende bok med mange artikler og bildemateriale fra utstilling, prosjekt workshops og mer.

Prosjektet er støttet av Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere Nord- Norge, Nordnorsk Kunstmuseum, BarentsKult, Kulturrådet og Fritt Ord.

mandagStengt
tirsdag10:00-16:00
onsdag10:00-16:00
torsdag10:00-16:00
fredag10:00-16:00
lørdag11:00-16:00
søndag11:00-16:00