Per Berntsen

Tidligere

PER BERNTSEN- METSÄ

Per Berntsen Mets

Njealljelogi čavges govas Per Berntsen visualisere Sápmái mihtilmas eanadaga; davviguovlluid viiddis beahcevuvddiid. Čájáhusas Metsä Per Berntsena dárkilis, vuollegaš muhto liikká hui erenoamáš govvadáidda deaivvada árktalaš geografiijain, mii lea seammá guorbbas go šattolašge. 

 

I førti stramme, men likevel storslagne fotografier visualiserer Per Berntsen et av Sápmis karakteristiske landskap; de vidstrakte barskogsområdene i nord. I utstillingen Metsä møter Per Berntsen med sitt presise og lavmælte, men likevel storslagne fotografi, den like karrige og frodige arktiske geografien.Čájáhusas Metsä leat govat, maid Per Berntsen lea govven dáiddafotográfalaš prošeavttas. Dat čájehit vuoimmálaš táiga, viiddis guovllu, mas leat beahcevuovddit ja jeakkit. Dat fátmmasta osiid Ruoŧas, Norggas, Suomas, Ruoššas ja Davvi-Amerihkás.

 

Metsä čájeha Sápmái mihtilmas eanadaga ja duovdagiid. Prošeavttas lea gealdagas nuppi dáfus guorba ja šattolaš árktalaš táiga ja nuppi dáfus Per Berntsena mihtilmasat čavges, suggestiiva ja spartánalaš estetihka gaskka, mas lea seammá lágan vuoigŋa go davviguovlluide mihtilmas eanadagain. Metsäs leat 40 stuorra čáhppesvilges fotogova eanadagain. Dat leat govvejuvvon 2013 rájes 2015 rádjái 

16 x 21 cm stuorra formáhta govvaapparáhtain. 

 

Per Berntsen (r. 1953) lea dáiddagovvema veterána Norggas ja lei vuosttamuččaid searvvis, geat geavahedje fotografiija dáiddalaš ovdanbuktimii. Berntsen studerii Trent Polytechnic / Derby College of Artas, Englánddas, 1970-logu loahpas. Vuosttaš čájáhusa rájes, mii lei 1980 Oslo Fotogalleriijas, son lea jotkkolaččat bargan ođđa prošeavttaiguin ja doallan čájáhusaid. Su bargguid čájehit the Museum of Modern Art New Yorkas, Bibliothèque Nationale Parisas ja Oslo nationálamusea. 

 

Čájáhusa oktavuođas lea almmustahttojuvvon maiddái girji, Metsä, mas leat buot prošeavtta 60 gova – ereliiggán fiinna prentosis – ja Jan-Erik Lundströma teaksta davvisámegillii, eaŋgalsgillii, suomagillii ja ruoššagillii.

 

 

Utstillingen Metsä inneholder et utvalg av fotografier fra et kunstfotografisk prosjekt der Per Berntsen har fotografert den mektige taigaen, et vidt område av barskog og våtmark som strekker seg gjennom deler av Sverige, Norge, Finland og Russland og det nordamerikanske kontinentet.

 

Metsä gestalter og anskueliggjør et av Sápmis mest særpregede landskap og geografier. Prosjektet er et ladet møte mellom den like karrige som frodige og rike arktiske taigaen og Per Berntsens karakteristiske stramme, suggestive og spartanske estetikk, helt kongenial når det gjelder dette spesifikke landskapet i nord. Metsä består av 40 store svart- hvite fotografier av disse landskapene, tatt i 2013 - 2015 med et 16 x 21 cm storformatskamera. 

 

Per Berntsen (f. 1953) er en kunstfotografisk veteran i Norge og en av de første som brukte fotografi som kunstnerisk uttrykksmiddel. Berntsen studerte ved Trent Polytechnic / Derby College of Art i England i på slutten av 1970-tallet. Siden hans debut på Fotogalleriet 1980 i Oslo har han kontinuerlig stilt ut og arbeidet med nye kunstneriske prosjekter. Hans verker finnes i samlingene ved blant annet på The Museum of Modern Art i New York, Bibliothèque Nationale i Paris og Nasjonalmuseet i Oslo.

 

Det er også utgitt en bok i forbindelse med utstillingen. Boken Metsä inneholder alle de 60 bildene i prosjektet og en tekst av Jan-Erik Lundström på nordsamisk, engelsk, finsk og russisk.mandagStengt
tirsdag10:00-16:00
onsdag10:00-16:00
torsdag10:00-16:00
fredag10:00-16:00
lørdag11:00-16:00
søndag11:00-16:00