Jon Ole Andersen, Folke Fjällström, Aage Gaup, Annelise Josefsen, Per Isak Juuso, Iver Jåks, Håvard Larsen, Max Lundström, Randi Marainen, Margrethe Pettersen, Maj-Lis Skaltje, Ingunn Utsi.

Tidligere

TIME FOR SCULPTURE #1/ MUORAS – ÁRDNAN

Muoras rdnan1Tid for skulptur1

Iver Jåks har en særlig betydning i denne sammenhengen, som en betydelig kunstner, men også som inspirasjon for de kunstnerne som kom etter. Utstillingen er del av en serie på tre, som undersøker hvordan samiske kunstnere jobber med 3 dimensjonale arbeider som objekt, skulptur og installasjon. Utstillingene baserer seg på innlån fra Samisk kunstmagasin i Karasjok. Tre utstillinger vises i kortere perioder parallelt med utstillingen til Aase Texmon Rygh. 

I denne utstillingen fokuseres det på bruk av tre som hovedmateriale i skulpturer og objekter. Denne tradisjonelle materiaibruken har en særlig betydning i Sápmi både i skulptur og duodji.

Kurator for utstillingsserien Time for Sculpture #1/ Muoras - árdnan: 
Kristoffer Dolmen, direktør SDG.  

Čájáhusas guovdilastá váldomateriála muorra, ja dan geavaheapmi sihke bazzedahkamis ja objeavttaid dahkamis. Sámis lea erenoamážit muorra árbevirolaš materiálan sihke bázzedahkamis, muhto maiddái duojis.  
Time for Sculpture #1/Muoras árdnan čájáhusa lea kurateren: Kristoffer Dolmen, SDG direktevra.

mandagStengt
tirsdag10:00-16:00
onsdag10:00-16:00
torsdag10:00-16:00
fredag10:00-16:00
lørdag11:00-16:00
søndag11:00-16:00