Cathrine Dahl og Ørjan Aas

Tidligere

NO FUN ZONE

NoFunZone web

I utstillingen No Fun Zone ved Trøndelag senter for samtidskunst presenterer kunstnerduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas en større serie tresnitt i svart-hvitt med ulike format. 

Tresnittene inngår i en sammenhengende fortelling, skrevet av kunstnere, som er basert på ulike opphavsmyter og som låner et ikonografisk formspråk fra kjente grafiske billedromaner.

I utstillingen følger vi en trefigur sin søken etter seg selv, sin sjel og sin plass i veden. Narrativet viser en reise gjennom ulike tidsepoker og steder, hvor protagonisten møter utfordringer mange har kjent på: tap av individualitet og trygghet og uforutsette forvandlinger i og rundt oss.

Cathrine Dahl og Ørjan Aas baserer seg på bearbeidede skisser og fotografier som følger samtaler de har seg imellom, og som tar utgangspunkt i sosiokulturelle trender og populærkultur. Misforståelser og motsetninger som oppstår i samarbeidet driver den kunstneriske prosessen i ulike retninger. Deres kunstprosjekt har foregått over flere år – og er i stadig utvikling.

Cathrine Dahl (f. 1980, Hønefoss) og Ørjan Aas (f. 1981, Sauda) er begge utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (MFA, 2008) og har arbeidet sammen som en duo siden 2006. De har hatt utstillinger blant annet ved Norske Grafikere, Haugesund kunstforening, Ørlandet kultursenter og Steinkjer kunstforening. I 2014 ble de nominert til Dronning Sonjas Grafikkpris. Dahl og Aas inngår også i det kollaborative prosjektet Six Ghosts Spell Unknown Alphabet.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Utstillingsåpning torsdag 11. april kl. 19.00

www.dahlaas.com

 

In the exhibition No Fun Zone at Trøndelag Centre for Contemporary Art, the artist duo Cathrine Dahl og Ørjan Aas presents a larger series of black and white woodcuts. The artists has written a story narrated through the woodcuts, which is based on origin myths and that borrows a formal iconographic language from well known graphic novels.

The exhibition follows a wooden figure’s search for itself, its soul and its place in the world. The story outlines a journey through different times and places, where the protagonist faces challenges many of us can recognize: loss of individuality and safety, and unforeseen transformations within ourselves and in our surroundings.

Dahl and Aas uses processed sketches and photographs that follows internal conversations departing from sociocultural trends and popular culture. Misunderstandings and contradictions that emerges during the collaboration are welcomed as it pushes the artistic process in different directions. The project has run over several years and is still developing.

Cathrine Dahl (b. 1980, Hønefoss) and Ørjan Aas (b. 1981, Sauda) have collaborated as a duo since 2006, and they both received an MFA from Trondheim Academy of Fine Art in 2008. They have exhibited at Norske Grafikere, Haugesund Art Association, Ørlandet Culture Centre and Steinkjer Artist Society. In 2014 they were nominated for the Queen Sonja Graphic Award. Dahl and Aas are also part of the artist collective Six Ghosts Spell Unknown Alphabet.

The exhibition is supported by the Norwegian Art Council.

The exhibition opens Thursday 11th of April at 19:00

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-16:00
søndag12:00-16:00