Tidligere

ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2016

invitasjon siste versjon

1.    Ana Maria Lopez – Sim Salabim

2.    Anne Cecilie Lie -  Column  - performance

3.    Aud Bækkelund – Basal struktur

4.    Charlie Fjätström – Tourist Geiranger

5.    Dorthe Herup – Førstereisgutten

6.    Eline Medbøe – Remains

7.    Greger Stolt Nilsen – I love it, but I hate this

8.    Hanne Frey Husø – Hornfels

9.    Hanne Lydia Opøien Figenschou – The Bag

10. Johannes Borchgrevink Hansen – Johannes Bruktkunstvrinsk Hansen

11. John K Raustein – Villnisets koloni (lydløs klang)

12. Kristin von Hirsch – Semaphore-do not give in,

13. Margrethe Weisser – Norgesplaster I,II,III

14. Marisa Ferreira – Expanded series II

15. Marthe Karen Kampen – Sushi

16. Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen – økonomi, politick, skål

17. Mona K Lalim – Reconstruction site

18. Ulf Kristiansen – 1914

 Østlandsutstillingen er en årlig regional mønstring med fri innsendelse, og til årets utstilling har rekordmange 491 søkere sendt inn til sammen 1214 arbeider. Dette er det høyeste antall søkere på mange år, og vi tror at den store interessen gjenspeiler et stadig behov for alternative utstillingsarenaer. I kunstfeltet i dag finner man ikke mange profesjonelt organiserte utstillinger med åpen innsendelse, der alle kunstnere i regionen kan søke og bli vurdert av en fagjury. I så måte viser søkertallet at Østlandsutstillingen fortsatt har en relevans og betydning i samtidskunstfeltet utstillinger som baserer seg på fri innsendelse vil man ofte kunne spore noen tendenser, og i den grad Østlandsutstillingen 2016 lar seg samle om tendenser, kan vi se at flere av arbeidene det ble søkt med i år, føyer seg inn i en trend som man også ser ellers i kunstfeltet: Kunstnerne lar utforskning av materialitet og mediets egenart spille en hovedrolle i sine arbeider. Innholdsmessig ser vi også at kunstnere fortsetter å bidra med alternative stemmer i den samfunnsdebatten, og flere av arbeidene i årets utstilling innbyr til refleksjon og ettertanke.

Østlandsutstillingen 2016 viser bredden i både kunstneriske uttrykk og temaer. Felles for de 51 antatte arbeidene er kvalitet, relevans og spenningsforhold innenfor så vel ulike kunstneriske uttrykk, som på tvers av sjanger og uttrykk. Samlet sett gjenspeiler Østlandsutstillingen 2016 en bevegelse i ulike typer uttrykk, der de forskjellige arbeidene uanstrengt veksler mellom historiske referanser, nåtidige skildringer og en framtidsrettet utforskning av sitt medium. Utstillingen i Vestfold Kunstsenter viderefører rammeverket fra den opprinnelige utstillingen, med et smalere utvalg, noe som fordrer at tematiske brennpunkt skjerpes. En gjennomgående fornemmelse av utsatthet, sliteevne og innadvendt dramaturgi avtegner seg i flere verk, samtidig som de peker mot en gjenkomst av kjente teknikker og former, formidlet gjennom selve mediet og valg av tema.

 I Tønsberg vises det 16 verk i Vestfold Kunstsenter og ett verk i Handelssenteret Foyn sentralt ved Tønsberg torg. På åpningen vises også performancen Column av Anne Cecilie Lie i kunstsenteret. Leder for hovedutvalget for kultur i Vestfold fylkeskommune, Ellen Eriksen, foretar den offisielle åpningen av utstillingen.

Sett av datoen 13. oktober: DIALOGMØTE OM KUNSTNERNES ROLLE OG VILKÅR I SAMFUNNET.

Sted: Vestfold Kunstsenter
Arrangør: Vestfold Bildende Kunstnere og Østlandsutstillingen
Tid: Torsdag 13. oktober kl. 18-20

 

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag11:00-16:00
torsdag11:00-19:00
fredag11:00-16:00
lørdag12:00-15:00
søndag12:00-15:00