NYHETER

5 mill. ekstra til årets Regionale prosjektmidler!04/02/2021

KiN mottar 5. mill fra Kulturdepartementets stimuleringsordning og nærmest dobler stipendet for tildelinger i 2021. Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/165-millioner-kroner-til-etablerte-ordninger-i-kultursektoren/id2831150/

Dette er midler som umiddelbart har stor positiv direkte effekt på kunstnerøkonomien og indirekte på alle visningsstedene som formidler deres arbeider. En nesten dobling av stipendet gir gode muligheter for enda flere kunstnere som har fått tildelt utstillingsplass det kommende året. Midlene utlyses medio juni og fristen er 1. september i år også!

Tilbake til liste