NYHETER

Ledig stilling – daglig leder, Telemark Kunstsenter12/08/2020

Telemark Kunstsenter er en kunstnerstyrt institusjon for visning av samtidskunst beliggende i flotte lokaler i Skien sentrum. Vi søker en kreativ daglig leder med evne til å forankre ideer, jobbe strategisk og tenke helhetlig i 100 % stilling med et åremål på 4 år.

Telemark Kunstsenter søker ny daglig leder

Telemark Kunstsenter (TKS) er et av landets 15 regionale kunstsentre, med viktige oppgaver i det visuelle kunstfeltet. TKS ble stiftet i 1983 og er organisert som en forening med to medlemsorganisasjoner: Billedkunstnerne i Telemark (BiT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør). TKS er et kompetansesenter for fylket, profilerer de drøyt 100 profesjonelle kunstnerne i Telemark, driver fagutvikling og formidler kuraterte utstillinger. TKS er finansiert av fylkeskommunen og Skien kommune, og har for tiden 1,5 årsverk. Se hjemmeside for mer info om TKS og siste årsmelding.

Ansvarsområder

Daglig leder har ansvar for å utvikle den administrative og faglige driften, skape et interessant program for Telemark kunstsenter og være prosjektleder for aktivitetene i kunstnersenteret. Arbeidet vil knyttes til gjennomføring av kunstutstillinger, ledelse av prosjekter knyttet til kunst i offentlige rom, program for barn og unge, aktiviteter for visuelle kunstnere i Telemark og service rettet mot kommuner, fylkeskommune og publikum. Daglig leder har ansvar for økonomi og personalledelse, skal være senterets ansikt utad og styrke kontakten mot regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Daglig leder forbereder saker til styremøter og rapporterer jevnlig til styret.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en person med

  • Stort engasjement og kunnskap om det visuelle kunstfeltet.
  • Erfaring i ledelse, administrasjon og økonomistyring.
  • God forståelse og interesse for kulturpolitiske prosesser.
  • Tydelig stemme, som kan løfte Telemark Kunstsenters kjernesaker i offentligheten.
  • Engasjement for kunstnere, Kunst i offentlig rom og TKS' ulike målgrupper.

Betingelser

Lønn og betingelser etter avtale. Tiltredelse 01.01.2021. Søknadsfrist 24 august 2020.

Søknad

Som daglig leder får du alle muligheter til å forme en spennende fremtid og vi vil gjerne høre både om din bakgrunn og dine visjoner for Telemark Kunstsenter. Søknad med presentasjon av dine visjoner for TKS og CV med referanser sendes styremedlem Anni Onsager anni.onsager@gmail.com. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt på samme e-post adresse eller tlf. (+47) 934 34 111.

Les mer: http://www.telemarkkunstsenter.no/ledig-stilling.html

Tilbake til liste