Regionale prosjekmidler 2018

Har du søkt for 2018?

Har du søkt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2018?
Søkerne kan se status og tildelt beløp ved å logge seg inn i søknadsportalen, og gå til arkiverte søknader.

Søknadsrunde 2018

KiN mottok 336 søknader fordelt slik på de fem nye regionale innstillingskomiteene:

Nord: 22 søknader
Midt: 60 søknader
Vest: 51 søknader
Sør: 87 søknader
Øst: 116 søknader

Informasjonen blir også gjort tilgjengelig for den enkelte søker i KiNs søknadsportal. Her finner du informasjon om rapportering, som fra og med 2018 skal leveres via søknadsportalen.

Tildelingskomiteen for 2020

Hans Martin Øien (NBK, Buskerud, Innstillingskomite Øst), tildelingskomiteens leder.
Gerd Anne Endestad (NBK, Sogn og Fjordane, Innstillingskomite Vest)
Espen Kjelling (FFF, Nordland, Innstillingskomite Nord)
Marit Hosar (NBK, Oppland, Innstillingskomite Midt)
Anne Stabell (NK, Telemark, Innstillingskomite Sør, vara for Sidsel Hanum, NK, Aust-Agder)

KiN administrerer utbetalingene i uke 48 og bevilgningsbrevet sendes til oppgitt mailadresse i søknadsportalen innen medio desember. Søkere som ikke har blitt tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst vil også motta et formelt avslags-brev i løpet av desember.

Utbetalingene vil skje fortløpende og senest innen 1. desember 2018.

Rapport kan kun leveres via søknadsportalen.

Tildelinger 2018

Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Trygve Luktvasslimo LIAF, Nordland kr 50 000
Helene Sommer Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 45 000
Anita Hillestad (gruppe på 9) Karlsøya, Troms kr 161 000
Aleksander Andreassen Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland(/Mo i Rana) kr 50 000
Swan Del Qaradaki Small Projects, Troms kr 47 000
Marius Moldvær Terminal B, Kirkenes, Finnmark kr 50 000
Erika Stöckel Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 70 000
Robert Julian B. Hvistendahl Alta Kunstforening, Finnmark kr 44 000
Kristin Tårnes Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 50 000
Ellen Solberg Vadsø Kunstforening, Finnmark kr 50 000
Åge Gaup Samisk Senter for Samtidskunst, Finnmark kr 60 000
Signe Liden LIAF, Nordland kr 60 000
Janne Talstad Galleri Svalbard kr 65 000
Kjersti Johannessen Tranøy Galleri, Nordland kr 30 000
Ina Otzko Vadsø Kunstforening, Finnmark kr 25 000
Jan Erik Evjen Samisk Senter for Samtidskunst, Finnmark kr 24 300
Liv Dessen Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 45 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Anna Sigmund Gudmunsdottir Dropsfabrikken, Trøndelag kr 63 500
Marit Arnekleiv Harpeforss Hotell og Oppland Kunstsenter, Oppland kr 60 000
Anne Stabel Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hedmark kr 60 000
Vegard Moen Kunstmuseet, Nord-Trøndelag kr 50 000
Dragan Miletic Trondheim Kunstmusem, Trøndelag kr 50 000
Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes Oppland Kunstsenter, Oppland kr 50 000
Marte Aas Kunsthall Trondheim, Trøndelag kr 50 000
Vigdis Haugtrø Trondheim kunstforening, Trøndelag kr 46 500
Inga Sundt Hofset Elephant Kunsthall, Oppland kr 50 000
Idun Balterzen Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag kr 50 000
Sofia Karyofilis Oppland Kunstsenter, Oppland kr 50 000
Kurt Johannesen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hedmark kr 39 725
Hilde Hovland Honerud Rake Visningsrom, Trøndelag kr 35 000
Øyvind Novak Jenssen Trondheim kunstforening, Trøndelag kr 10 000
Sofie Nørsteng Oppland Kunstsenter, Oppland kr 30 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Arne Heglum Ingvaldsen Kunstgarasjen, Hordaland kr 60 000
Beate Einen Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Sogn og Fjordane kr 50 000
Linda Spaun Hauglie Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal kr 50 000
Margrethe Kolstad Brekke Hordaland Kunstsenter, Hordaland kr 60 000
Gunhild Mathea Olaussen Lydgalleriet, Hordaland kr 50 000
Trond Hugo Haugen Kabuso, Hordaland kr 70 000
Arild Våge Berge Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal kr 22 000
Kari Mølstad Kraft, Hordaland kr 40 000
Ingeborg Blom Andersskog Kraft, Hordaland kr 20 000
Ann Beate Tempelhaug Kraft, Hordaland kr 67 800
Line Sæverud Hvoslef Kunstgarasjen, Hordaland kr 60 000
Hanne Grieg Hermansen Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal kr 35 000
Vilde Salhus Røed UFS Visningsrom, Hordaland kr 55 000
Eleanor Clare Williams UFS Visningsrom, Hordaland kr 15 000
Karen Helga Maurstig Sunnfjord Kunstlag, Førdehuset, Son og Fjordane kr 40 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Hanne Friis Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 70 000
Thomas Hestvold Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 60 000
Espen Dietrichson Haugar Vestfold Kunstmuseum, Vestfold kr 60 000
Ann Cathrin Høibo Sørlandet Kunstmueum, Vest-Agder kr 50 000
Geir Egil Bergjord Haugar Vestfold Kunstmuseum og Tønsberg Domkirke, Vestfold kr 60 000
Lin Wang Kunsthall Grenland, Telemark kr 50 000
Johannes Høie Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 32 000
Katinka Assne-Anastasia Goldberg Bomuldsfabrikken Kunsthall, Aust-Agder kr 50 000
Edith Spira Haugar Vestfold Kunstmuseum, Vestfold kr 50 000
Kari Aasen Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 40 000
Tarjei Bodin Larsen Arendal Kunstforening, Aust-Agder kr 30 000
Serina Erfjord Haugesund Billedgalleri, Rogaland kr 50 000
Johan Urban Bergquist Vestfold Kunstsenter, Vestfold kr 19 000
Kine Klippen Tau Scene, Rogaland kr 80 000
Kjersti Vetterstad Bruksrommet/Tau Scene, Rogaland kr 37 000
Viel Bjerkeseth Andersen Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 40 000
Marit Aanestad Kunstpausen Skur 2, Rogaland kr 40 000
Tuva Gonsholt Galleri Osebro, Telemark kr 40 000
Terje Abusdal ARTendal, Aust-Agder kr 34 300
Josefine Lyche Sandefjord Kunstforening, Vestfold kr 34 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Ahmed Umar Østfold Kunstsenter, Østfold kr 38 000
Aron Irving LI Buskerud Kunstsenter, Buskerud kr 40 000
Atle Selnes Nielsen Østfold Kunstsenter, Østfold kr 40 000
Cecilia Jimenez Ojeda Kongsberg Kunstforening, Buskerud kr 40 000
Edgar Ballo Trafo Kunsthall, Akershus kr 50 000
Ellen Karin Mæhlum Trafo Kunsthall, Akershus kr 50 000
Hanne Grieg Hermansen Tegnerforbundet, Oslo kr 32 000
Ingvar Gundersen Trafo Kunsthall, Akershus kr 30 000
Jan Freuchen Billedhoggerforeningen, Oslo kr 50 000
Janne Kruse Noplace, Oslo kr 50 000
John Raustein Kunstnerforbundet, Oslo kr 25 000
Karen Ingeborg Bye Kongsberg Kunstforening, Låven, Buskerud kr 40 000
Karoline Hjort Bærum Kunsthall, Akershus kr 49 300
Kay Arne Kirkebø Østfold Kunstsenter, Østfold kr 40 000
Kristin Sæterdal Østfold Kunstsenter, Østfold kr 40 000
Lars Aurtande Østfold Kunstsenter, Østfold kr 40 000
Lene Baadsvig Ørmen Billedhoggerforeningen, Oslo kr 50 000
Linda Anda Dalmar Tegnerforbundet, Oslo kr 30 000
Liv Kristin Holmberg Akershus Kunstsenter, Akershus kr 40 000
Margareta Bergman Kunstnerforbundet, Oslo kr 28 575
Marsil Al-Mahamid Soft Gallery, Oslo kr 40 000
Marthe Minde Trafo Kunsthall, Prosjektrommet, Akershus kr 40 000
Morten Andenæs Kunstnernes Hus, Oslo kr 50 000
Morten Andersen Ullensaker Kunstforening, Akershus kr 30 000
Per Nygård Østfold Kunstsenter, Østfold kr 30 000
Shwan Dier Qaradaki Oslo Museum Galleri IKM, Oslo kr 50 000
Snorre Ytterstad Akershus Kunstsenter, Akershus kr 50 000
Stig Marlon Weston Bærum Kunsthall, Akershus kr 25 000
Øystein Wyller Odden Kunstnerforbundet, Oslo kr 40 000