Statens utstillingsstipend 2017

Søknadsrunde 2017

Stipendmidlene er på kr 4 800 000.

I 2017 ble det mottatt 317 søknader fordelt på de 15 innstillingskomiteene.

Tildelingskomiteen mottok 148 innstillinger, med en samlet søknadssum på kr 6 778 145.

Den regionale innstillingskomiteen behandler søknadene og innstiller inntil 10 søknader (25 for Oslo og Akershus) med forslag til tildelingsbeløp i prioritert rekkefølge. Alle innstillingene og søknadene med vedlegg sendes samlet til endelig behandling i Tildelingskomiteen for statens utstillingsstipend. Tildelingskomiteen hadde møtedager hos KiN i uke 43.

Tildelingskomiteen for 2017

Komiteens leder: Anne-Lise Stenseth, Dale i Sunnfjord, Sogn og Fjordane (NBK)
Vara: Jan-Erik Lundsgaard Beck, Moss, Østfold (NBK)

Tor Alex Erichsen, Tobøl, Hedmark (NK)
Vara: Trine Hovden, Bergen, Hordaland (NK)

Jenny Rydhagen, Nesodden, Akershus (FFF)
Vara: Geir Egil Bergjord, Stavanger, Rogaland (FFF)

Robert Øfsti, Steinkjer, Nord-Trøndelag (NKF)
Vara: Tone Holmen, Skien, Telemark (NKF)

Inntil vedtak om tildeling foreligger, er behandlingen unntatt offentlighet. Søkerne meddeles tildelingskomiteens vedtak så snart endelig vedtak er fattet.

KiN administrerer utbetalingene i uke 48 og bevilgningsbrevet sendes til oppgitt mailadresse i den enkeltes søknad innen 10.12.2017.

Søkere som ikke har blitt tildelt Statens utstillingsstipend 2017 vil også motta et formelt avslags-brev i løpet av desember.

Utbetaling av støttebeløp skjer vanligvis 2-4 uker etter vedtak. Utbetalingene vil skje fortløpende og innen fredag 1. desember.

Når plakat, katalog eller lignende trykkes, skal det opplyses at tiltaket er støttet gjennom Statens utstillingsstipend.

Vi gjør oppmerksom på at Kunstsentrene i Norge og Riksrevisjonen kan kontrollere at bevilgningen nyttes i tråd med forutsetningene, jf Stortingets bevilgningsreglement § 17.

For søkere som mottar støtte kreves det at de senest én måned etter at utstillingen er avsluttet oversender rapport fra utstillingen til Kunstsentrene i Norge (KiN). Rapporten skal inneholde:

  1. Regnskapsoversikt.
  2. Beskrivelse av hvordan utstillingen har vært markedsført.
  3. Informasjon om publikumsoppslutning.
  4. En vurdering av utstillingsstedets arbeid med utstillingen.

Tildelinger 2017

Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Øystein Aasan Kristiansand Kunsthall kr 50 000
Knut Henrik Henriksen Kristiansand Kunsthall kr 25 000
Marit Helene Akslen (gruppe) Bomuldsfabriken Kunsthall kr 50 000
Vibeke Slyngstad Kristiansand Kunsthall kr 50 000
Kunstnergruppen Modern Ruin v/Elisabeth Engen (gruppe) Agder Kunstsenter kr 40 000
Magnhild Opdøl Risør Kunstpark kr 40 000
Lasse Årikstad Risør Kunstpark kr 30 000
Nina Björkendal Arteriet kr 20 000
Håkon Gåre Arteriet kr 20 000
Inger Karthum (gruppe) Risør Kunstpark kr 20 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Michael Johansson Bærum Kunsthall kr 50 000
Lene Baadsvig Ørmen Akershus Kunstsenter kr 50 000
Susanne Roti Akershus Kunstsenter kr 25 000
Hanne Friis Trafo Kunsthall kr 40 000
Marit Roland Akershus Kunstsenter kr 35 000
Kåre Groven Bærums verk kr 30 000
Ayatgali Tuleubek Akershus Kunstsenter kr 30 000
Richard Alexandersson Akershus Kunstsenter kr 30 000
Sten Are Sandbeck Trafo Kunsthall kr 20 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Ann Iren Buan Vigelandmuseet kr 50 000
André Tehrani Galleri LNM kr 40 000
Yngve Holen Kunstnernes Hus kr 50 000
Morten Krohg Kunstnerforbundet kr 45 000
Petrine Vinje Fotogalleriet kr 50 000
Vegard Vindenes Galleri LNM kr 30 000
Åsil Bøthun Galleri RAM kr 25 000
Ingrid Torvund SOFT Galleri kr 25 000
Christina Leithe Hansen Kunstnerforbundet kr 20 000
Gelawesh Waledkhani Galleri BOA kr 20 000
Aurora Passero Vigelandmuseet kr 45 000
Kathrine Gjæver Galleri Riis kr 25 000
Margrethe Loe Elde SOFT Galleri kr 20 000
Per Christian Brown Kunstnerforbundet kr 30 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Anne Karin Jortveit Buskerud Kunstsenter kr 25 000
Hilde Honerud Buskerud Kunstsenter kr 50 000
Anne Stabell Kongsberg Kunstforening kr 45 000
Trude Westby Nordmark (gruppe) Buskerud Kunstsenter kr 40 000
Charlotte Rostad Kongsberg Kunstforening kr 40 000
Susanne Kajermo Törner Buskerud Kunstsenter kr 20 000
Tom Gundersen Modum Kunstforening kr 20 000
AvArt v/Linda Jansson Lothe (gruppe) Buskerud Kunstsenter kr 40 000
Lars Andreas Tovey Kristiansen (gruppe) Vestfossen Kunstlaboratorium kr 30 000
Inger Johanne Rasmussen Blåfarveverket, Låven på Nyfossum kr 30 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Nina Malterud Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kr 50 000
Hans Kristian Borchgrevink Hansen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kr 45 000
Kristin Sæterdal Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kr 50 000
Aron Irving Li Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kr 40 000
Tore Reisch Norsk Skogmuseum kr 40 000
Olav Starheim Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kr 30 000
Lars Nordby Hamar Kunstforening kr 30 000
Arne Rygvold Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kr 40 000
Jone Skjensvold Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kr 20 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Chloe Lewis (gruppe) Visningsrommet USF kr 50 000
Ina Porselius (gruppe) Visningsrommet USF kr 40 000
Sandra Vaka Olsen Kunsthuset Kabuso kr 40 000
Kobie Nel Bergen Kjøtt kr 40 000
Marianne Moe Kraft Bergen kr 25 000
Trudi Jaeger Kunsthuset Kabuso kr 30 000
Suvi Nieminen Galleri Christinegaard kr 25 000
Hanne Øverland Kraft Bergen kr 40 000
Eva Kun (gruppe) Visningsrommet USF kr 40 000
Mathjis van Geest Visningsrommet USF kr 20 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Anja Carr Møre og Romsdal Kunstsenter kr 50 000
Atle Selnes Nilsen Møre og Romsdal Kunstsenter kr 30 000
Helene Førde Møre og Romsdal Kunstsenter kr 50 000
Tobias Liljedahl Møre og Romsdal Kunstsenter kr 30 000
Esther Maria Bjørneboe KHÅK Kunsthall (Ålesund Kunstforening) kr 40 000
Simon Wågsholm KhÅK Kunsthall (Ålesund Kunstforening) kr 25 000
Gunnhild Torgersen Møre og Romsdal Kunstsenter kr 30 000
Liv D. Sønderland Studio M. kr 20 000
Kjell Gunnar Overøye KHÅK Kunsthall (Ålesund Kunstforening) kr 20 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Søssa Jørgensen (gruppe) Tromsø Kunstforening kr 50 000
Marita Isobel Solberg Nordnorsk Kunstnersenter kr 50 000
Sigfrid Hernes Alta Kunstforening/Alta museum kr 50 000
Tor Jørgen van Eijk Tromsø Kunstforening kr 45 000
Hanne Lydia Opøien Figenschou Kulturbadet galleri Sandnessjøen kr 30 000
Ina Otzko Bodø Kunstforening kr 20 000
Kjersti Johannesen Tranøy Galleri kr 30 000
Kamilla Matthisen (gruppe) Vadsø Kunstforening kr 30 000
Ellen Solberg Galleri 2, Stamsund kr 25 000
Vegard Moen Bodø Kunstforening kr 30 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Outi Pieski Sámi Dáiddaguovddáš /Samisk Senter for Samtidskunst kr 30 000
Kristin Tårnesvik Skoltesamisk museum i Neiden kr 20 000
Sissel M. Bergh Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk Senter for Samtidskunst kr 20 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Tone Myskja Oppland kunstsenter kr 50 000
Hanne Tyrmi Glassloven kr 50 000
Nina Bang Larsen Oppland kunstsenter kr 30 000
Rina C. Lindgren (gruppe) Oppland kunstsenter kr 50 000
Sofie Nøsteng Galleri Fjordheim kr 20 000
Jenny Alnæs Glassloven kr 20 000
Ingrid Haraldsen (gruppe) Oppland kunstsenter kr 40 000
Jørn Hagen Galleri Fjordheim kr 15 000
Ellen Henriette Suhrke Harpefoss Hotell kr 20 000
Ansgar Ole Olsen Oppland kunstsenter kr 30 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Anders Sletvold Moe Hå Gamle Prestegård kr 50 000
Jens Erland Bryne Kunstforening kr 50 000
Stian Ådlandsvik Hå Gamle Prestegård kr 50 000
Anne Helen Robbestad KINOKINO kr 25 000
Margrethe Aanestad (gruppe) Kunsthall Stavanger kr 25 000
Anne Kjersti Hermanrud Haugesund Kunstforening kr 40 000
Elisabeth Jarstø Bryne Kunstforening kr 20 000
Elin Brissmann Haugesund Kunstforening kr 20 000
Cato Løland (gruppe) Bryne Kunstforening kr 40 000
Simon Nicolas Haugesund Kunstforening kr 25 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Maia J. Birkeland Vevringutstillinga kr 20 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Julia Vance Skiens Kunstforening kr 50 000
Torbjørn Kvasbø Kunsthall Grenland kr 50 000
Verena Winkelmann Spriten Kunsthall kr 50 000
Irene Haslum Telemark Kunstsenter kr 30 000
Lisa Him-Jensen Kragerø Kunstforening kr 20 000
Ellen Grieg Telemarksgalleriet kr 20 000
Øystein Wyller Odden Telemark Kunstsenter kr 20 000
Øystein Selmer Telemark Kunstsenter kr 20 000
Siri Sandersen (gruppe) Telemark Kunstsenter kr 20 000
Jørgen Craig Lello (gruppe) Spriten Kunsthall kr 30 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Per Christian Formo Trondhjems Kunstforening kr 50 000
Pia Antonsen Rognes Trøndelag Senter for Samtidskunst kr 50 000
Yngve Zakarias Trondheim Kunstmuseum kr 50 000
Brynhild Bye Kunstmuseet Nord-Trøndelag kr 40 000
Elin Andreassen (gruppe) Trøndelag Senter for Samtidskunst kr 40 000
Kristin Opem Trøndelag Senter for Samtidskunst kr 15 000
Kristin Velle-George (gruppe) Trondhjems Kunstforening kr 35 000
Randi Annie Strand LevArt og Museet Norveg kr 20 000
Synne (Bull.Miletic) Bull (gruppe) TSSK og Meta.Motf 2018 kr 30 000
John K. Raustein Trøndelag Senter for Samtidskunst kr 30 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Maiken Stene Sandefjord kunstforening kr 50 000
Kristine Øksendal Vestfold Kunstsenter kr 50 000
Marthe Ramm Fortun Sandefjord kunstforening kr 50 000
Geir Moseid Haugar Vestfold Kunstmuseum kr 20 000
Dania Burger Vestfold Kunstsenter kr 20 000
Marit Helen Akslen Vestfold Kunstsenter kr 20 000
Idun Baltzersen Vestfold Kunstsenter kr 30 000
Sebastian Makonnen Kjølaas Sandefjord kunstforening kr 30 000
Fornavn Etternavn Visningssted Tilskudd
Beathe C. Rønning Østfold kunstsenter kr 50 000
Rebecca Onstad Sarpsborg Kunstforening kr 10 000
Kim Kvello Punkt Ø/Galleri F15 kr 30 000
Elisabeth Mathisen Fredrikstad Kunstforening kr 40 000
Andrea Scholze Østfold Kunstsenter kr 20 000
Rune Johansen Østfold kunstsenter kr 40 000
Kirsti van Hoegee House of Foundation kr 30 000
Gabrielle Göransson Østfold kunstsenter kr 20 000
Wyn-Lyn Tan Østfold kunstsenter kr 10 000
Anna Daniell Punkt Ø/Galleri F15 kr 30 000