Tobias Alexander Danielsson

TIPPING POINT

DSC6607

Tobias Alexander Danielssons visuelle språk henter sitt vokabular fra idrettens verden, og gjennom referanser til elementer vi kjenner fra hverdagen løftes vi inn i en udefinerbar virkelighet som både føles kjent og ukjent på samme tid.

 

Danielssons installasjoner tar ofte form av å være en romlig helhet, og gjennom objekter som tilsynelatende gir seg ut for å ha en funksjon tematiseres spørsmål rundt aktivitet og passivitet. Den romlige transformasjonen speiler situasjoner der en nerve av aktivitet og forandring er tilstedeværende, og slik endres forventningsrommet hos betrakteren. Verkene kan skifte plass mellom vegg og gulv inspirert av treningssenteret der redskaper tas ned, brukes, og ofte plasseres på et nytt sted.

 

«Jeg ser mitt arbeide som en abstraksjon av ulike hverdagssituasjoner, der estetikk, atmosfære og fysisk påtagelighet komprimeres til objekt. I objektets uvisshet omkring funksjon framheves dets forhold til kropp, rom og bevegelse.»

 

Tobias Alexander Danielsson kommer fra Jönköping i Sverige og bor og arbeider i Oslo. Danielsson har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har tidligere hatt separatutstillinger ved SOFT galleri i Oslo, Akershus Kunstsenter og Göteborgs kunstforening.

 

www.tobiasdanielsson.tumblr.com

 

  • Fra torsdag 28. nov. 2019
  • Til lørdag 28. des. 2019