Foto: Vilde Andrea Brun / Oppland Kunstsenter

Oppland Kunstsenter ble etablert i 1986 lokalisert i Jernbanegata, og siden i Wiesesgate frem til 2004. Deretter fulgte 10 år uten egne utstillingslokaler, med satsting på vandreutstillinger, DKS og Kunst i offentlig rom-prosjekter.

Fra 2014 har senteret vært lokalisert i Kirkegata 68 med gallerirommene Hovedgalleriet og Glasskuben.

Fra 2017 ble fagorganet Oppland kunst i offentlig rom etablert, og arbeider med veiledning og kompetansebygging. Samme år ble kunstbokmessen Bastard opprettet, og avholdes årlig i tilknytning til Norsk Litteraturfestival og i samarbeid med en rekke småforlag, kunstnere og tidsskrifter innen litteratur- og samtidskunstfeltet.

Adresse

Oppland Kunstsenter
Kirkegata 68
2609 Lillehammer