Foto: Sogn og Fjordane Kunstmuseum

SFKM er det einaste kunstmuseet i landet som har ei avtale med KiN, der kunstsenteret er drifta av eit kunstmuseum.

I 2018 vart den gamle avtala reforhandla med KiN og kunstnerorganisasjonane. Kunstsentera sitt samfunnsoppdrag er å stimulere til allmenn forståing for, auka kunnskap om, og auka bruk av biletkunst og kunsthandverk, samt å vere sentrale visningsstader for biletkunst og kunsthandverk.

Adresse

Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Postboks 663
6804 Førde