Søkt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2021?

Nå er tildelingene klare.

Les mer om disse her ➝

Montering av bilde

Foto: Agder Kunstsenter, utstillingsmontering Smak plantene i 2020
Verk av Inger Johanne Rasmussen, Noe, 2018, tekstilintarsia i ull, 224x299cm

Fasadebilde av Kunstsentrene i Norge - Øvre Slotsgate No 7

Foto: Yina Chan / Kunstsentrene i Norge

Kunstsentrene i Norge

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge.

Les mer ➝

Vi er KiN

Nettverket Kunstsentrene i Norge består av 15 kunstsentre over hele landet.

Agder Kunstsenter Logo
Buskerud Kunstsenter Logo
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter Logo
Hordaland Kunstsenter Logo
Nitja senter for samtidskunst Logo
Nordnorsk Kunstnersenter Logo
Oppland Kunstsenter Logo
Rogaland Kunstsenter Logo
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst / Sami Center of Contemporary Art
Sogn og Fjordane Kunstmuseum Logo
Telemark Kunstsenter Logo
Trøndelag senter for samtidskunst Logo
Vestfold Kunstsenter Logo
Østfold Kunstsenter Logo