KiNs kommentar til valgresultatet

Vi gratulerer valgvinnerne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med valgresultatet! Alle tre partene har i sine politiske program lovet å benytte 1 % av statsbudsjettet til kulturformål. Vi ser med glede frem til et reelt økonomisk kulturløft, både hva angår kunstner- og institusjonsøkonomien over hele landet!

KiN fremmer 2 prioriteringer i den nye regjeringens kultursatsing:

  1. 30 millioner kroner på statsbudsjettet til drift av landets 15 kunstsentre, 2 millioner til hvert senter.
  2. En varig økning av Regionale prosjektmidler for visuell kunst til 10 millioner per år.

Det er behov for et regionalt løft av infrastrukturen for det profesjonelle visuelle feltet, der dagens ordning med driftsmidler fra fylke og vertskommune må styrkes med statlige driftsmidler. Dette vil få en direkte positiv effekt for det lokale og regionale kunstfeltet i hele landet, og bidra til en desentralisert styrking av kunstnerøkonomien.

KiNs kommentar til valgresultatet 2021 ➝

Søkt regionale prosjektmidler 2021?

Søknadsfristen gikk ut 1. september kl.13.

Les mer om søknadsbehandlingen her ➝

Montering av bilde

Foto: Agder Kunstsenter, utstillingsmontering Smak plantene i 2020
Verk av Inger Johanne Rasmussen, Noe, 2018, tekstilintarsia i ull, 224x299cm

Fasadebilde av Kunstsentrene i Norge - Øvre Slotsgate No 7

Foto: Yina Chan / Kunstsentrene i Norge

Kunstsentrene i Norge

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge.

Les mer ➝

Vi er KiN

Nettverket Kunstsentrene i Norge består av 15 kunstsentre over hele landet.

Agder Kunstsenter Logo
Buskerud Kunstsenter Logo
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter Logo
Hordaland Kunstsenter Logo
Møre og Romsdal Kunstsenter Logo
Nitja senter for samtidskunst Logo
Nordnorsk Kunstnersenter Logo
Oppland Kunstsenter Logo
Rogaland Kunstsenter Logo
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst / Sami Center of Contemporary Art
Sogn og Fjordane Kunstmuseum Logo
Telemark Kunstsenter Logo
Trøndelag senter for samtidskunst Logo
Vestfold Kunstsenter Logo
Østfold Kunstsenter Logo