Om KiN

Kunstsentrene i Norge (KiN) er en landsdekkende medlemsforening for landets 15 regionale kunstsentre. Foreningen ble stiftet i 2010.

KiNs arbeid

Hovedoppgaver

KiN ivaretar sitt formål og medlemmenes interesser ved å styrke kunstsentrenes landsdekkende nettverk og formidling av visuell kunst. Vi arbeider for å bedre vilkår og rammebetingelser for kunstsentrene og utvikler kunstsentrenes posisjon i den landsdekkende formidlingen av kunst. KiN representerer medlemmene overfor myndigheter, organisasjoner, andre institusjoner og samarbeidspartnere. Vi administrere og forvalter ordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst og står som formell eier av ordningen.

KiN samarbeider med kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK) og sammen jobber vi strategisk med å styrke kunstnerøkonomien og samtidskunstens posisjon i samfunnet. Dette innebærer blant annet å implementere reform for utstillingsøkonomi (vederlag, honorar og produksjonsmidler) og å øke stipendandelen til Regionale prosjektmidler for visuell kunst.

Videre styrker vi både faglig utvikling og god kunstkompetanseutveksling mellom våre regionale medlemsinstitusjoner og kunstnerne tilknyttet disse. Dette gjøres hovedsakelig gjennom å arrangere fagmøter, seminarer og samlinger rundt aktuelle temaer for kunstsenternettverket og for det øvrige kunstfeltet – i hele landet.

Utspring

Kunstsentrene har sitt utspring i kunstpolitiske tiltak fra 1970-årene, med sterke røtter i kunstneraksjonen i 1974/75. Kunstsentrene har et overordnet ansvar for å styrke det levende kunstfeltet i distriktene gjennom å være regionale ressurssentre for visning og formidling av profesjonell samtidskunst og kunsthåndverk.

Formidler kunstnerisk produksjon og kompetanse

Kunstsentrene har i over 40 år vært regionale ressurs- og kompetansesentre for visuell kunst i alle landets regioner. Kunstsentrene jobber med Den Kulturelle Skolesekken og formidler kompetanse og oppdrag til kunstkonsulenter i kommunale og regionale kunst i offentlige rom-prosjekter. Kunstsentrene er regionale formidlere av kunstnerisk produksjon og kunstnernes kompetanse og tar aktivt del i og påvirker den lokale, regionale og nasjonale kunstpolitiske situasjon.

Samfunnsoppdrag

Det enkelte kunstsenter representerer sin unike institusjonshistorie og er i dag et resultat av både lokale, regionale og nasjonale føringer som har vært lagt for de mellomstore kunstinstitusjoner. Kunstsentrenes samfunnsoppdrag er å stimulere til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk.

Bindeledd og møteplass

Kunstsentrene fungerer som et bindeledd mellom de profesjonelle kunstnerne og samfunnet gjennom utstillingsproduksjon, kuratering og kunstformidling i sin region. Kunstsentrene er åpne for alle og viktige møteplasser for barn og unge, skolen, utdanningsinstitusjoner, kunstinstitusjoner, lokalt og regionalt næringsliv, billedkunstnere, kunsthåndverkere, andre profesjonelle på kunstfeltet og et øvrig sammensatt og kunstinteressert publikum.

Årsrapporter

2020 (PDF)
2019 (PDF)
2018 (PDF)
2017 (PDF)
2016 (PDF)
2015 (PDF)
2014 (PDF)
2013 (PDF)
2012 (PDF)
2011 (PDF)
2010 (PDF)

Pressekit

Last ned (zip)

Last ned (zip)

Last ned (zip)

Last ned (zip)