KiNs kommentar til valgresultatet

Vi gratulerer valgvinnerne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med valgresultatet! Alle tre partene har i sine politiske program lovet å benytte 1 % av statsbudsjettet til kulturformål. Vi ser med glede frem til et reelt økonomisk kulturløft, både hva angår kunstner- og institusjonsøkonomien over hele landet!

Vi gratulerer valgvinnerne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med valgresultatet! Alle tre partene har i sine politiske program lovet å benytte 1 % av statsbudsjettet til kulturformål. Vi ser med glede frem til et reelt økonomisk kulturløft, både hva angår kunstner- og institusjonsøkonomien over hele landet!

KiN fremmer 2 prioriteringer i den nye regjeringens kultursatsing:

  1. 30 millioner kroner på statsbudsjettet til drift av landets 15 kunstsentre, 2 millioner til hvert senter.
  2. En varig økning av Regionale prosjektmidler for visuell kunst til 10 millioner per år.

Det er behov for et regionalt løft av infrastrukturen for det profesjonelle visuelle feltet, der dagens ordning med driftsmidler fra fylke og vertskommune må styrkes med statlige driftsmidler. Dette vil få en direkte positiv effekt for det lokale og regionale kunstfeltet i hele landet, og bidra til en desentralisert styrking av kunstnerøkonomien.

KiNs kommentar til valgresultatet 2021 ➝