Foto: Yina Chan / Kunstsentrene i Norge

Nytt styre i Kunstsentrene i Norge!

Styret i KiN har nå konstituert seg med Vilde Andrea Brun (daglig leder ved Oppland Kunstsenter) som styreleder og Agnes Repstad (Daglig leder ved Agder Kunstsenter) som nestleder. Styret består forøvrig av styremedlem Mathijs van Geest, nyinnvalgt styremedlem (daglig leder Hordaland Kunstsenter), og Camilla Sørensen Eidsvold, nyvalgt ekstern styrerepresentant (demokratiutvikler og gruppeleder i SV Viken).

I denne anledning sier nyvalgt styreleder Vilde Andrea Brun:

«Jeg tiltrer styreledervervet i KiN med stor entusiasme, glede og kampånd! Den samlede summen av kunstsentrene sine aktiviteter og program viser et stort ytringsmangfold, høy kompetanse, et vitalt kollegium og et bredt nedslagsfelt innen formidling av samtidskunst og kunsthåndverk i hele landet. Jeg ser frem til å være med å synliggjøre dette rike spekteret overfor bevilgende myndigheter og den brede offentligheten. Sammen med resten av styret og daglig leder ønsker jeg å bidra til at kunstsentrenes arbeid innen kunst i offentlig rom anerkjennes i form av et tydelig mandat som følges av offentlige øremerkede bevilgninger. Vi skal arbeide for å få kunstsentrene inn på statsbudsjettet slik at vi kan styrke arbeidet med å formidle samtidskunst, ivareta kunstnerisk ytringsfrihet, og løfte kunstnerøkonomien i alle landets regioner.»

Daglig leder, Merete Hovdenak, ser frem til et godt samarbeid med et solid, kunnskapsrikt og motivert KiN-styre!