Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Årets søknadsfrist var 1. september kl.13.

De regionale Innstillingskomiteene holder sine møter i september. Den nasjonale Tildelingskomiteen har møte hos KiN medio oktober.

Vi sender ut tildelings- og avslagsbrev i begynnelsen av november. Du kan også sjekke din status i KiNs søknadsportal fra 3. november. Utbetalingene skjer etter den tid og senest innen 1. desember.

Vi ønsker å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter i hele landet.

Har du fått tildelt utstillingsplass eller har et visnings- eller formidlingsprosjekt i samarbeid med en norsk institusjon? Åpner det for publikum etter søknadsfristen 1. september neste år? Søknadsportalen vår åpner igjen medio juni 2022. Vi anbefaler at du logger deg inn i god tid før fristen, og ser igjennom de punktene som skal være med i søknaden og respekterer begrensningene på antall tegn, typer vedlegg etc. Du kan redigere søknaden din helt frem til søknadsfristen 1. september kl.13. Og før du søker, vennligst les våre Retningslinjer for Regionale Prosjektmidler for visuell kunst

Montering av separatutstilling med Wendimagegn Belete. Foto: Vilde Andrea Brun.
W. Belete mottok Regionale prosjektmidler i 2020

Viktig melding grunnet koronasituasjonen

Dersom du har fått tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst i 2019 og/eller 2020 og utstillingen eller prosjektet er utsatt/avlyst grunnet unntakstilstanden, vil du likevel kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2021! Rapporten for tildelte midler i 2019/2020 leveres via KiNs søknadsportal når prosjektet er gjennomført. Dersom prosjektet er avlyst sender du inn en rapport som beskriver hvordan midlene er benyttet og informerer om at utstillingen er avlyst.

Generelle tips til søknaden

Bilder: God kvalitet på bildene (lys/skygge/skarphet/farge/nøytral bakgrunn) – sjekk alltid hvilket format (JPEG/ PDF) søknaden ber om.

Budsjett: Må være realistisk og må gå i balanse. Utgifter og inntekter (forventet) skal ha lik sum. Det er ingen øvre grense på søknadssum, så inkluder alle utgifter i et spesifisert budsjett. Se budsjett-mal i søknadsportalen. Det er viktig at ditt budsjett er realistisk og relevant til den konkrete utstillingen og/eller prosjektet som du her søker midler til. Dvs at ditt budsjett, inntekter og utgifter, må speile både søknadsbeløp som oppgis og prosjektbeskrivelsen vedlagt søknaden.

Tekst: Det er alltid lurt å få noen andre til å lese igjennom teksten for korrektur. Prosjektbeskrivelsen bør være forståelig og lettfattelig for leseren i den regionale innstillingskomite. Vær konkret og kortfattet.

CV: Struktureres kronologisk, med det siste som har skjedd først under f.eks. utstillinger og prosjektgjennomføring (evt. også fremtidige og pågående prosjekter øverst). Vanlig rekkefølge er: utdannelse, separatutstillinger (fremtidige/pågående, 2020 og så bakover i tid), utstillinger, oppdragskunst, innkjøp, stipend osv. (rekkefølgen kan tilpasses noe i forhold til hva som er mest vesentlig i ditt kunstnerskap og den enkelte søknad). Har du en lang CV? Da anbefales det å lage et utvalg av det du synes er viktigst, skriv gjerne Utstillinger (i utvalg).

Utstillingsavtale: Det kreves en skriftlig signert avtale med en institusjon eller visningssted for å søke Regionale prosjektmidler. Avtalen må spesifisere utstillings- og/eller prosjektperiode ved institusjonen. Det bør også presiseres om det utbetales vederlag og hvem som dekker fraktkostnader t/r institusjon/visningssted.

Gruppesøknader: Én i gruppen er ansvarlig for søknaden og leverer da søknaden på vegne av gruppen. Viktig at søkers navn er det samme som eier av oppgitt kontonummer. Regionale prosjektmidler kan bare nyttes til separatutstillinger og gruppeutstillinger, ikke til kollektivutstillinger. Kollektivutstillinger er i denne sammenhengen definert som utstillinger der kunstnerne etter åpen invitasjon sender inn verk som så, med eller uten juryering, blir stilt ut samlet.

Om ordningen

Regionale prosjektmidler for visuell kunst har som formål

  • å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter
  • å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet

Dette er midler som umiddelbart har stor positiv direkte effekt på kunstnerøkonomien og har en indirekte påvirkning på visningsstedene som formidler deres arbeider. I 2021 får KiN en nesten dobling av stipendbeløpet fra Kulturdepartementets stimuleringsordning for 2021, dette gir gode muligheter for fordeling av midler til enda flere kunstnere som har fått tildelt utstillingsplass det kommende året.

Skal du ha utstilling eller gjennomføre et temporært prosjekt ved en kunstinstitusjon i Norge og har en signert avtale med denne, da er du langt på vei til å kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst. Vennligst les KiNs Retningslinjer for ordningen.

KiN utlyser Regionale prosjektmidler én gang i året. Søknadsfristen for 2022 er 1. september. Søknadsportalen åpner medio juni og stenger kl.13 01.09.2022

Stempelmerke

Dersom du mottar Regionale prosjektmidler, kan du gjerne formidle dette i trykte eller digitale medier. KiNs stempel-merke til tildelte Regionale prosjektmidler og/eller KiNs logoer kan brukes der du og visningssted/institusjon synes det er hensiktsmessig å anvende dette.

Last ned (zip)

Last ned (zip)

Har du søkt for 2020?

Har du søkt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020?
Søkerne kan se status og tildelt beløp ved å logge seg inn i søknadsportalen, og gå til arkiverte søknader.

Søknadsrunde 2020

Kunstsentrene i Norge mottok 329 søknader fordelt slik på de fem regionale innstillingskomiteene:

Nord: 24 søknader
Midt: 54 søknader
Vest: 65 søknader
Sør: 70 søknader
Øst: 116 søknader

95 søkere ble tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020.

Informasjon om årets tildelinger ble gjort tilgjengelig for den enkelte søker via KiNs søknadsportal 06.11.2020. Her finner søker informasjon om rapportering på tildelte Regionale prosjektmidler.

Tildelingskomiteen for 2020

Arne Revheim, NBK (ØBK), leder Innstillingskomité ØST og Tildelingskomiteens leder.
Astrid Wittersø, NBK (BKSF), leder Innstillingskomité VEST
Kari Elfstedt, NK, (NKNN), leder Innstillingskomité NORD
Reidun Synnøve Gravelseter, NBK (TBK), leder Innstillingskomité MIDT
Sidsel Hanum NK (NKSør), leder Innstillingskomité SØR

Bevilgningsbrev sendes til oppgitt mailadresse i søknadsportalen. Søkere som ikke har blitt tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst vil også motta et formelt avslagsbrev i løpet av november.

Utbetalingene vil skje fortløpende og senest innen 1. desember.

Rapport kan kun leveres via søknadsportalen.

Tildelinger 2020

Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
John Raustein Nordnorsk kunstnersenter, Nordland kr 70 000
Linda Morell Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 70 000
Marianne Bjørnmyr Stormen bibliotek, Bodø, Nordland kr 60 000
Rita Marhaug (gruppe) Meieriet kulturhus, Leknes, Nordland kr 90 000
Kristin Tårnesvik Samisk senter for samtidskunst, Karasjok, Finnmark kr 70 000
Inger Anne Nyaas Galleri Adde Zetterkvist, Saltfjellet, Nordland kr 40 000
Magnhild Opdøl Galleri Ö, Tjøtta, Nordland kr 25 000
Ingerid Jordal Vadsø kunstforening, Finnmark kr 30 000
Kirsten Skaar Pedersen Bodø kunstforening, Nordland kr 40 000
Hilde Skancke Pedersen Samisk Senter for Samtidskunst, Finnmark kr 60 000
Espen Tversland Nordnorsk kunstnersenter, Nordland kr 60 000
Ina Otzko Small Projects, Tromsø, Troms kr 40 000
Patrick Berg Galleri Svalbard, Svalbard kr 30 000
Yngve Jørgensen Galleri Ö, Tjøtta, Nordland kr 60 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Elin Andreassen og Ann-Cathrin Hertling (duo) Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag kr 100 000
Astrid Findreng, Elisabeth engen og Grethe Britt Fredriksen (trio) Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag kr 80 000
Rina Charlott Lindgren Nils Aas Kunstverksted, Trøndelag kr 80 000
Magdalena Manderlova TEKS, Trondheim, Trøndelag kr 40 000
Elin Melberg Oppland Kunstsenter, Innlandet kr 50 000
Andreas Siqueland Knudsen Oppland Kunstsenter, Innlandet kr 20 000
Bjørn Moi Hegardt og Theo Ågren (duo) Heimdal Kunstforening, Trøndelag kr 50 000
Marit Gunhild Arnekleiv Galleri Fjordheim, Innlandet kr 50 000
Ingrid Book og Carina Hedén (duo) Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Innlandet kr 80 000
Anne Tveit Knutsen Oppland Kunstsenter, Innlandet kr 60 000
Randi Liliequist Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Innlandet kr 50 000
Magnhild Opdøl Norsk skogsmuseum, Innlandet kr 20 000
Tarald Wassvik Elefant Kunsthall, Innlandet kr 60 000
Kiyoshi Yamamoto Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag kr 25 000
Jannecke Lønne Christiansen Peder Balke Senteret, Innlandet kr 70 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Brynhild Winther Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal kr 41 086
Halvor Rønning Hordaland Kunstsenter, Vestland kr 65 000
Ingunn Bakke Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Vestland kr 65 440
Anne-Lise Stenseth Kabuso, Vestland kr 70 000
H C Gilje Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal kr 40 000
Lars Korff Lofthus Hordaland Kunstsenter, Vestland kr 50 000
Anne Kari Amstein (gruppe) Sogn Kunstsenter, Vestland kr 70 000
Kari Hjertholm Galleri Langegården, Vestland kr 70 000
Heidi Bjørgan Tag Team Studio, Vestland kr 28 200
Elin Hedberg KRAFT, Vestland kr 70 000
Kay Arne Kirkebø Kunstgarasjen, Vestland kr 50 000
Andrew Taggart (gruppe) Gyldenpris Kunsthall, Vestland kr 35 000
Susanna Kajermo Galleri Langegården, Vestland kr 35 000
Pernille Rosfjord Galleri N.Bergslien, Vestland kr 60 000
Henrik Koppen (gruppe) Volda kyrkje, Møre og Romsdal kr 15 000
Tone Saastad Galleri Christinegaard, Vestland kr 40 000
Karin Augusta Nogva Voss kunstlag, Vestland kr 25 000
Siri Skjerve Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal kr 20 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Andreas Siqueland Knudsen Kristiansand Kunsthall, Agder kr 40 000
Snøfrid Hunsbedt Eiene Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 35 000
Ann Iren Buan Kristiansand Kunsthall, Agder kr 70 000
Brita Been Telemark Kunstsenter, Vestfold og Telemark kr 50 000
Dag Alveng Telemarksgalleriet, Vestfold og Telemark kr 90 000
Usikkerhetsjentene/Alexandra Jegerstedt og Iben Isabell Krogsgaard (duo) Telemark Kunstsenter, Vestfold og Telemark kr 80 000
Per Christian Brown KinoKIno Kunstsal, Rogaland kr 90 000
Signe Solberg Kristiansand Kunsthall, Agder kr 70 000
Ahmed Umar Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 35 000
Elin Brissman Bruksrommet, Tou Stavanger, Rogaland kr 15 000
Hanne Grieg Hermansen Buen Kulturhus, Mandal, Agder kr 60 000
Sigbjørn Bratlie Telemark Kunstsenter/Black Box ,Vestfold og Telemark kr 12 000
David Alexander Calder Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 80 000
Marit Roland Telemarksgalleriet, Vestfold og Telemark kr 60 000
Helene Espedal-Selvåg (duo) Sølvberget Galleri, Rogaland kr 73 000
Heidi Øiseth Larvik kunstforening, Vestfold og Telemark kr 69 000
Annette Koefoed Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 50 000
Tor Lindrupsen (duo) Larvik Kunstforening, Bølgen, Vestfold og Telemark kr 50 000
Vanya Horwath (duo) Spriten Kunsthall, Vestfold og Telemark kr 30 000
Kiyoshi Yamamoto (gruppe) Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 25 000
Simone Hooymans Sølvberget Galleri, Rogaland kr 25 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Ellinor Aurora Aasgaard Bærum Kunsthall, Viken kr 31 400
Christian Berg Gravningen Bærum Kunsthall, Viken kr 52 000
Knut Henrik Henriksen Vigelandmuseet, Oslo kr 50 000
Eirik Brandal Østfold Kunstsenter, Viken kr 15 000
Kari Mølstad Gallleri Format, Oslo kr 69 000
Vanna Bowles Tegnerforbundet, Oslo kr 73 800
Aleksi Wildhagen Buskerud Kunstsenter, Viken kr 50 000
Per Kristian Nygård Land Art Gjerdrum kommune, Viken kr 50 000
Shwan Dier Qaradaki Kunstplass, Oslo kr 87 853
Ingwill Gjelsvik Trafo Kunsthall, Viken kr 100 000
Calle Segelberg Kunsthall Oslo, Oslo kr 62 200
Birgitte Sigmundstad Atelier Nord, Oslo kr 45 500
Tina Jonsbu Galleri Soft, Oslo kr 75 500
Helene Duckert Østfold Kunstsenter, Viken kr 65 000
Hege Liseth Galleri Røed Jeløy, Viken kr 60 000
Per Hess Kongsberg kunstforening, Viken kr 50 000
Stiftelsen Verdensteatret (gruppe) Nitja senter for samtiskunst, Viken kr 100 000
Eirik Gjedrem Kunstnerforbundet, Oslo kr 80 000
Margareta Bergman Galleri LNM, Oslo kr 40 000
Sofie Nørsteng Det Gule Huset, Viken kr 20 000
Nina Bang Østfold Kunstsenter, Viken kr 60 000
Marie Buskov Galleri Riis, Oslo kr 30 000
Else Marie Hagen Galleri K, Oslo kr 100 000
Kristin Jensen Romberg Fredrikstad Kunstforening, Viken kr 50 000
Ole Martin Lund Bø Galleri LNM, Oslo kr 50 000
Philipp Spillmann Østfold Kunstsenter, Viken kr 50 000
Hanna Fauske Bærum Kunsthall, Viken kr 44 021