REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST

Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst

Har du søkt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2018? 

Vi er straks klare til å publisere tildelingslistene!

Av praktiske årsaker er dette ikke klart for offentliggjøring før mandag 19.11.2018. Listene publiseres på denne siden. Informasjon blir også samtidig tilgjengelig via KiNs søknadsportal.

 

 

 

Tildelingskomiteen (2. juryering) hadde møtedager hos KiN i uke 44.  
Regionale prosjektmidler for visuell kunst utbetales innen 1. desember 2018.

-----------

Statens utstillingsstipend endrer nå navn til Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Til informasjon:

Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltning og administrasjon av Statens utstillingsstipend i 2017.

Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet. I 2018 forvaltes Regionale prosjektmidler etter nye retningslinjer. Ordningen er under revidering og vil også bli evaluert etter årets gjennomføring og før utlysningen neste år. 

Kunstsentrene i Norge utlyser nå Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2018.

SØKNADSFRIST er 1. september! (Søknadsportalen stenger kl.13.00 01.09.2018)

 

--------------------

Nytt om komiteene:

Fra og med 2018 er de 15 innstillingskomiteer tilknyttet Kunstsentrene redusert til 5.

KiN har vedtatt en ny region-inndeling for de fem innstillingskomiteene, med sekretariatet lagt til oppgitt kunstsenter:

  1. ØST: Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold: Østfold Kunstsenter
  2. MIDT: Oppland, Hedmark og Trøndelag: Oppland Kunstsenter
  3. SØR: Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland: Agder Kunstsenter
  4. VEST: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal: Sogn og Fjordane Kunstsenter
  5. NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk Kunstnersenter

----

Oppnevning av medlemmer til fem innstillingskomiteer:

Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter ordningen og søknad om støtte blir behandlet på to nivåer: Prosjektmidlene blir fordelt av en tildelingskomite etter mottatt skriftlig begrunnede innstillinger fra 5 regionale innstillingskomiteer.

De fem regionale innstillingskomiteene består fra og med 2018 av fem representanter:

  • to representanter oppnevnt av Norske Billedkunstnere (NBK)
  • to representanter oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere (NK)
  • én representant oppnevnt av Forbundet Frie Fotografer (FFF)

KiN har det koordinerende ansvaret for sammensetningen av komiteene og hvor leder i hver innstillingskomite oppnevnes av KiN. Lederne for de fem regionale Innstillingskomiteene former Tildelingskomiteen og møter hos KiN i slutten av oktober.

 

--------------------

Slik søker du:

VENNLIGST LES NYE RETNINGSLINJER før du søker, se dokument for nedlastning nederst på siden.

Regionale Prosjektmidler for visuell kunst kan kun søkes via KiNs søknadsportal fra og med den 27. juni. Portalen åpner kl.13.00. 

Søk Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2018 ved å klikke på lenken
KiNs SØKNADSPORTAL

 

 

 

Statens utstillingsstipend 2017