Regionale prosjekmidler 2019

Viktig melding grunnet koronasituasjonen: Dersom du har fått tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst i 2019 og utstillingen eller prosjektet er utsatt grunnet koronaviruset, vil du likevel kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020!

Rapporten for tildelte midler i 2019 leveres via KiNs søknadsportal når prosjektet er gjennomført.

Har du søkt for 2019?

Har du søkt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2019?
Søkerne kan se status og tildelt beløp ved å logge seg inn i søknadsportalen, og gå til arkiverte søknader.

Søknadsrunde 2019

Kunstsentrene i Norge mottok 322 søknader fordelt slik på de fem regionale innstillingskomiteene:

Nord: 30 søknader
Midt: 54 søknader
Vest: 63 søknader
Sør: 69 søknader
Øst: 106 søknader

95 søkere ble tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2019.

Informasjon om årets tildelinger blir også gjort tilgjengelig for den enkelte søker via KiNs søknadsportal. Her finner du informasjon om rapportering, som fra og med 2018 kun kan leveres via søknadsportalen.

Tildelingskomiteen for 2020

Hans Martin Øien, NBK, Innstillingskomite ØST, tildelingskomiteens leder.
Gerd Anne Endestad, NBK, Innstillingskomite VEST
Ina Otzko (vara for Espen Kjelling), FFF, Innstillingskomite NORD
Marit Hosar, NK, Innstillingskomite MIDT
Norunn Fresvig (vara for Anne Stabell) NK, Innstillingskomite SØR

Bevilgningsbrev sendes til oppgitt mailadresse i søknadsportalen. Søkere som ikke har blitt tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst vil også motta et formelt avslagsbrev i løpet av november.

Utbetalingene vil skje fortløpende og senest innen 1. desember 2019.

Rapport kan kun leveres via søknadsportalen.

Tildelinger 2019

Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Hanne Lydia Opøien Figenschou (gruppe) Meieriet Kultursenter, Nordland kr 85 000
Marianne Bjørnmyr Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 50 000
Arnold Johansen Samisk Senter for Samtidskunst/Vadsø Kunstforening, Finnmark kr 50 000
Marsil Al-Mahamid Small Projects, Troms kr 20 000
Silje Figenschou Terminal B, Kirkenes, Finnmark kr 30 000
Hanne Lydia Opøien Figenschou Bodø Kunstforening, Nordland kr 40 000
Øyvind Novak Jenssen Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 50 000
Jet Pascua Gallleri 2, Nordland kr 30 000
Hanne Grieg Hermansen Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 50 000
Elisabeth Alsos Strand Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland kr 50 000
Christine Malnes (gruppe) Stormen, Nordland kr 44 400
Synnøve Persen Samisk Senter for Samtidskunst, Finnmark kr 60 000
Terje Abusdal Gjenreisningsmuseet, Finnmark kr 40 000
Philipp Spillmann Vadsø Kunstforening, Finnmark kr 40 000
Åse Frøyshov Mosjøen Kunstforening, Nordland kr 50 000
Kristin Tårnes Tromsø Kunstforening, Troms kr 50 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Annika Borg Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag kr 50 000
Helene Førde Trondheim kunstforening, Trøndelag kr 80 000
HC Gilje Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag kr 52 800
Hilde Hovland Honerud Heimdal Kunstforening, Trøndelag kr 73 000
Katrine Køster Holst Ringebu Prestegård, Oppland kr 58 000
Åse Ljones Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hedmark kr 80 000
Wendimagegn Masresha Oppland Kunstsenter, Oppland kr 25 000
Kari Mølstad Oppland Kunstsenter, Oppland kr 30 000
Ingrunn O. Myrland Oppland Kunstsenter/Galleri Fjordheim, Oppland kr 58 500
Pål Vigeland Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hedmark kr 40 500
Reinhold Ziegler Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag kr 97 500
Gabriella Gøranson Levanger Kunstforening, Trøndelag kr 100 000
Silje Eugenie Øktner Kongsvinger Kunstforening, Hedmark kr 60 300
Solrunn Rones Dropsfabrikken, Trøndelag kr 62 000
Yanir Shani Wold Visningsrom, Trøndelag kr 25 500
Anne Kampmann Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hedmark kr 72 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Janne Nes Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Sogn og Fjordane kr 70 000
Astrid Sleire Kraft, Hordaland kr 40 000
Per Christian Brown (Gruppe) Kabuso, Hordaland kr 130 000
Brynhild Winther Oseana, Os, Hordaland kr 34 000
Kristin Austreid Éntree, Bergen, Hordaland kr 50 000
Marianne Moe Norsk Trikotasjemuseum, Bergen, Hordaland kr 80 000
Fredrik Arnøy Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal kr 45 000
Amber Amblett Lydgalleriet Begen, Hordaland kr 40 000
Signe Marie Andersen Vedholmen Os, Hordaland kr 23 100
Martin Stråhle Kraft, Bergen, Hordaland kr 7 900
Jone Skjensvold Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Sogn og Fjordane kr 40 000
Tobias Alexander Danielsen Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal kr 70 000
Andreas Siqueland Knudsen Volt, Møre og Romsdal kr 60 000
Sabina Jacobsen USF, Bergen, Hordaland kr 70 000
Linda Morell USF, Bergen, Hordaland kr 40 000
Charlie Fjätström Bergen Kjøtt, Hordaland kr 50 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Ørjan Amundsen Telemark Kunstsenter, Telemark kr 20 000
Helle Mellemstrand Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 55 000
Geir Egil Bergjord Stavanger Maritime museum, Rogaland kr 60 000
Linnea Blakeus Calder Sandnes Kunstforening, Rogaland kr 60 000
Eirik Gjedrem Telemark Kunstsenter, Telemark kr 65 000
Axel Rios Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 50 000
Ellen Grieg Skien Kunstforening, Telemark kr 70 000
Anne Beate Tempelhaug Telemark Kunstsenter, Telemark kr 70 000
Ingrid Haukelidsæther Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 60 000
Ingrid Lønningdal Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 45 000
Bjørn Krogstad Arteriet, Vest-Agder kr 78 000
Danuta Haremska Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 52 000
Apichaya Wanthiang Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 45 000
Siv Bugge Vatne Skien Kunstforening, Telemark kr 45 000
Anne Kampmann Sandnes Kunstforening, Rogaland kr 22 000
Terje Abusdal Ellingsen Von Krogh, Rogaland kr 37 000
Åse Anda Sandnes Kunstforening, Rogaland kr 30 000
Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin Hå Gamle Prestegård, Rogaland kr 65 000
Tom Lid Sørlandet Kunstmuseum kr 53 000
Anne Stabell Haugesund Kunstforening, Rogaland kr 40 000
Ingrid Torvund Spriten Kunsthall, Telemark kr 60 000
Hjørdis Kurås Spriten Kunsthall, Telemark kr 75 000
Sandra Norbinn Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder kr 50 000
Navn Utstillingssted og fylke Tildelingsbeløp
Tom S. Korsmo Galleri Norske Grafikere, Oslo kr 50 000
Per Kristian Nygård Vigelandmuseet, Oslo kr 70 000
Hege Liseth Østfold Kunstsenter, Østfold kr 100 000
Gunhild Mathea Olaussen Punkt Ø, Østfold kr 90 000
Anne Stabell Østfold Kunstsenter, Østfold kr 70 000
Joakim Blattmann Atelier Nord, Oslo kr 14 000
Wendimagegn Masresha Fotografiens Hus, Oslo kr 21 500
Lin Wang Vigelandmuseet, Oslo kr 20 000
Shwan Dier Qaradaki Kunstnernes Hus, Oslo kr 62 800
Rina Charlott Lindgren Buskerud Kunstsenter, Buskerud kr 72 500
Jorunn Irene Hanstvedt Akershus Kunstsenter, Akershus kr 85 000
Hilde Hovland Honerud Bærum Kunsthall, Akershus kr 49 600
Åsil Bøthun Kunstnerforbundet, Oslo kr 57 000
Karoline Hjorth Galleri BOA, Oslo kr 50 000
Per Jonas Lindstrøm Østfold Kunstsenter, Østfold kr 64 500
Petter Alexander Hepsø Østfold Kunstsenter, Østfold kr 60 000
Tore Reisch Tegnerforbundet, Oslo kr 46 000
Sidsel Hanum Kunstnerforbundet, Oslo kr 65 000
Brian Cliff Olguin Fotografiens Hus, Oslo kr 56 000
Signe Marie Andersen Buskerud Kunstsenter, Buskerud kr 30 000
Andrea Scholze Akershus Kunstsenter, Akershus kr 30 000
Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Kongsberg kunstforening, Buskerud kr 44 600
Tone Myskja Østfold Kunstsenter, Østfold kr 30 000
Anders Kjellesvik Norsk billedhuggerforening, Oslo kr 40 000