Foto: Buskerud Kunstsenter

Buskerud Kunstsenter ble etablert i 1996 som et selvstendig visningssted for visuell kunst. Senteret har sin base i Drammen i et produserende miljø for kunst og kultur på Union scene.

BKS sin virksomhet spenner over et bredt spekter av formidlingstiltak; utstillingsvirksomhet, arrangementserien Kunstgeist, kunstbutikk som videreformidler kunst for rundt 100 kunstnere, arrangementer rettet mot ungdom og konsulenttjenester.

Videre er den kulturelle skolesekken et viktig arbeidsområdet. Kunstsenteret produserer og formidler vandreutstillinger innenfor visuell kunst gjennom pilotgalleriet.

Adresse

Buskerud Kunstsenter
Union Scene
Grønland 60
3045 Drammen