Foto: Nitja senter for samtidskunst

Akershus Kunstsenter ble etablert i 1986 og har holdt til i et eldre hus i Storgata i Lillestrøm. Kunstsenteret har lenge jobbet for egnede lokaler og etter mangeårig arbeid vedtok fylket og kommunen i 2017 nybygget som åpner våren 2021. I den sammenheng bytter institusjonen navn til Nitja senter for samtidskunst.

«Nitja» er hentet fra det norrøne navnet på Nitelva i Lillestrøm, og refererer også til verbet (h)nita som betyr å støte sammen. Slik er navnet beskrivende for hva kunstsenteret skal være: en institusjon som ser fremover., som agerer i samtiden, og som er lokalt og historisk forankret.

De siste 10 årene har Akershus Kunstsenter inngått i lokale, regionale og internasjonale samarbeid. Med tydelig profil som et pulserende og samfunnsengasjert kunstsenter med fokus på yngre kunstnere, står formidling til et bredt publikum sentralt, med avdelinger som jobber med Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, kunst i helse- og sosialinstitusjoner, aktiviteter rettet mot flerkulturelle, og kuratoropplegg for unge (Young Curators Residency).

Adresse

Nitja senter for samtidskunst
Postboks 327
2001 Lillestrøm