Foto: Kristoffer Dolmen / Rogaland Kunstsenter

Rogaland Kunstsenter (RKS) ble opprettet i 1978 og er en kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon for samtidskunst og et fagsenter for kunstnere i regionen. Kunstsenteret formidler samtidskunst til det brede publikum med kunstprosjekter, meningsutveksling og aktivitet i hele Rogaland.

RKS driver fagutvikling for fylkets profesjonelle kunstnere. Vi tilbyr faglig råd, praktisk støtte og samarbeid. Vi tjener hele det visuelle kunstfeltet gjennom prosjekter, kurs og arrangementer og tar et overordnet ansvar for kunstprosjekter i det offentlige rom, mangfold i kunstlivet og inkluderer flest mulig av kunstfeltets aktører. RKS har formidlet samtidskunst i bygningen på Nytorget siden 1981.

Adresse

Rogaland Kunstsenter
Nytorget 17
4013 Stavanger