Foto: Vestfold Kunstsenter

Vestfold Bildende Kunstnere og Kunsthåndverkere hadde kontor, senere galleri, i egne lokaler i Larvik fra 1977 og etablerte Vestfold Kunstnersenter som selvstendig kunstnerstyrt visnings- og formidlingsarena i 1982. Kunstnersenteret var samlokalisert med Vestfold Kunstmuseum på Haugar fra 1995 til 2005 da senteret flyttet til Øvre Langgate 28 i Tønsberg.

Vestfold Kunstsenter (VKS) mottar driftstilskudd fra Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune. Kunstnersenteret skiftet navn til Kunstsenter i 2011. Aktivitetene er utstillingsvirksomhet, kunstprosjekter, kunstbutikk, kompetanseutvikling gjennom fagnettverk for Kunst i Offentlig Rom i Vestfold (KORV) og produsentnettverk for Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Kunstsenteret legger vekt på å fremme de profesjonelle visuelle kunstnernes kompetanse i samfunnet.

Adresse

Vestfold Kunstsenter
Øvre Langgate 28
3110 Tønsberg